Digituen tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa sekä parantaa digituen tunnettuutta ja löydettävyyttä. Rekisterin tietojen avulla pidetään yllä ajantasaista tilannekuvaa Suomessa tarjottavista digitukipalveluista ja pidetään yhteyttä digitukea tarjoaviin organisaatioihin.