Digituen tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietoviraston Digituki viestii aktiivisesti palveluidensa tarjoamista mahdollisuuksista ja ominaisuuksista ja kutsuu palveluihin liittyviin tapahtumiin. Viestejä lähetetään digitukiverkoston verkoston jäsenille. Digituen toimijoiden tiedot ovat osa Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallista digituen toimijaverkostorekisteriä. 

Tietojasi saattaa löytyä tästä rekisteristä, jos olet Digi- ja väestötietoviraston digituen palveluiden käyttäjä, digituen toimija, viraston ajankohtaisten asioiden tilaaja tai olet osallistunut viraston järjestämiin tapahtumiin.

Suomen väkiluku 5 629 334