Digituen tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa sekä parantaa digituen tunnettuutta ja löydettävyyttä. Rekisterin tietojen avulla pidetään yllä ajantasaista tilannekuvaa Suomessa tarjottavista digitukipalveluista ja pidetään yhteyttä digitukea tarjoaviin organisaatioihin.

Suomen väkiluku 5 545 056