Henkilötiedot

Väestötietojärjestelmässä on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista. Väestötietojärjestelmän henkilötietoja ylläpidetään henkilön yksilöintiä sekä henkilö- ja perheoikeudellisen aseman ja toimivaltaisuuden selvittämistä varten.

Järjestelmään rekisteröidään henkilöitä koskevat perustiedot, joita ovat muun muassa nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, kotikunta, kansalaisuus, perhesuhdetiedot sekä syntymä- ja kuolintieto. Lisäksi rekisteröidään esimerkiksi edunvalvontaa, toimintakelpoisuuden rajoitusta ja edunvalvontavaltuutusta koskevat tiedot sekä henkilön ilmoittamat tiedot äidinkielestä, asiointikielestä, ammatista ja tietojen luovuttamista koskevista rajoituksista.

Rekisteröitäviä tietoja ovat myös muun muassa huostaanottotiedot, vaalien ja kansanäänestysten toimittamista varten tarvittavat tiedot, tieto uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä, tieto henkilön rekisteriviranomaisesta sekä turvallisessa sähköisessä asioinnissa tarvittava asiointitunnus (SATU).

Tietoja saadaan laissa tai asetuksessa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella yksityisiltä kansalaisilta (esimerkiksi muuttoilmoitus) ja eri viranomaisilta. Tietoja ilmoittavia viranomaisia ovat seurakunnat, Maahanmuuttovirasto, Suomen edustustot ulkomailla, tuomioistuimet, kuntien sosiaaliviranomaiset, sairaalat ja terveyskeskukset sekä vihkimisviranomaiset. Esimerkiksi tieto lapsen syntymästä saadaan suoraan sairaalasta, minkä jälkeen Digi- ja väestötietovirasto antaa lapselle henkilötunnuksen. Lapsen vanhemmat ilmoittavat lapselle annettavat nimet joko kastavalle papille tai Digi- ja väestötietovirastolle väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten.

Kun Suomen kansalainen asuu ulkomailla, säilyvät hänen henkilö- ja asumistietonsa Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse huolehtii tietojen ilmoittamisesta. Ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa tiedot avioliitosta, avioerosta, lasten syntymästä ja asuinosoitteesta. Ilmoituksen voi tehdä joko Digi- ja väestötietovirastoon tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Kun tiedot ovat väestötietojärjestelmässä ajan tasalla, on esimerkiksi Suomen passin saaminen nopeampaa.

Suomen väkiluku 5 631 050