Yleistiedoksiannot ja kuulutukset

Yleistiedoksianto

DVV voi antaa asiakirjan tiedoksi yleistiedoksiantona, jos sitä ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle muulla tavoin.

Yleistiedoksianto toteutetaan siten, että asiakirjat ovat määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä ja saatavilla DVV:ssä. Yleensä asiakirja on nähtävillä 30 päivää.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Yleistiedoksianto-sivulla.

Julkiset kuulutukset

Jos lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto tehdään julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja DVV:n verkkosivuilla.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja ovat nähtävillä verkkosivuilla 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja ovat nähtävillä määräajan päättymiseen asti.

Voit siirtyä katsomaan kuulutuksia ja kuulutettavia asiakirjoja tästä.