Sukuselvitysrekisterin tietosuojaseloste

Sukuselvitysrekisterin tietoja on käytetty valtakunnallisen sukuselvityspalvelun asiankäsittelyjärjestelmänä vuonna 2019. Asianhallintajärjestelmään on tallennettu sukuselvitystilaukseen liittyviä henkilötietoja sukuselvityksen kohteesta ja tilaajasta palvelun tarjoamiseksi.

Rekisteristä löytyvät tiedot kaikista vireille tulleista sukuselvitystilauksista ja tilauksien valmistumisesta.

Suomen väkiluku 5 631 644