Viestit

Viestit-palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu viestien välittämiseen. Organisaatiot voivat liittää palvelun omiin asiointipalveluihinsa ja siten välittää organisaationsa viestejä sähköisesti omille asiakkailleen. Mikäli organisaation asiakkaat eivät halua ottaa vastaan viestejä sähköisessä muodossa, välittää palvelu viestit perinteisenä kirjeenä.

Viestit-palvelu on viranomaisten keskitetty viestinvälittäjä, joka toimittaa viestit loppukäyttäjälle tämän haluamalla tavalla. Palvelu tarjoaa useita eri liityntätyyppejä, joilla asiakasorganisaatiot voivat liittyä siihen. Oikea vastaanottaja identifioidaan henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella. Palveluun sisältyy myös tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu paperipostitusta varten.

Viestit-palvelun loppukäyttäjiä ovat kaikki kansalaiset ja yritykset, jotka vastaanottavat viranomaisviestejä. Loppukäyttäjälle palvelu näkyy omana digitaalisena postilaatikkona Suomi.fi-verkkopalvelussa. Sen kautta loppukäyttäjä voi myös vastata viranomaisviesteihin tai aloittaa uuden viestiketjun, jos asiakasorganisaatio on sallinut molemminpuolisen viestiliikenteen.

Viestit-palvelua ei ole tarkoitettu viranomaisten keskinäiseen viestinvaihtoon eikä yritysten viestintään omille asiakkailleen, elleivät kyseessä ole lain mukaiset velvollisuudet.

Viestit-palvelu yksinkertaistaa ja tehostaa viranomaisviestintää sekä kannustaa digitaaliseen viestintään. Asiakasorganisaatioiden ei tarvitse rakentaa omia viestinvälitysratkaisujaan eikä pitää rekisteriä loppukäyttäjien suostumuksesta digitaaliseen viestintään.

Viestit-palvelussa viestit kulkevat aina salattuina ja niitä pääsee lukemaan vain vahvasti tunnistautuneena, joten palvelun käyttö on tietoturvallista. Loppukäyttäjä saa ilmoituksen digitaaliseen postilaatikkoonsa saapuneesta viestistä sähköpostilla tai mobiilisovelluksella. Viestit säilyvät Viestit-palvelussa useita vuosia, eikä paperista arkistointitarvetta enää ole.

Muita Viestit-palvelun ominaisuuksia on muun muassa todisteellinen tiedoksianto eli sähköinen saantitodistus.

Toimikaa näin

Viestit -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan täyttämällä käyttölupahakemus ja aloittamalla käyttöönoton suunnittelu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Tutustukaa Viesteihin ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Viestit-palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Niitä voi syntyä muun muassa teknisestä integraatiosta, käyttöliittymämuutoksista, asiointipalvelukohtaisen ohjeistuksen laatimisesta ja käyttöönottoprojektin hallinnasta.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden velvollisuudesta käyttää Viestit-palvelua säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

 

 

Suomen väkiluku 5 631 644