Avioliiton esteiden tutkinta 

Huomaathan, että tällä hetkellä käsittelyaikamme avioliiton esteiden tutkinnan osalta ovat pidentyneet, tarkista käsittelyajat täältä: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-kasittelyajat

Ennen vihkimistä teidän täytyy pyytää avioliiton esteiden tutkintaa aikaisintaan 4 kk ennen vihkipäivää. Tutkinnalla varmistetaan, että avioliitolle ei ole Suomen avioliittolain mukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde sekä liian läheinen sukulaisuussuhde.  

Hakemuksessa teidän on vakuutettava, että avioliitolle ei ole estettä. Samalla teidän täytyy ilmoittaa valitsemanne sukunimi. Teitä ei voida vihkiä avioliittoon ilman esteiden tutkintaa. 

Tehkää pyyntö tutkinnasta hyvissä ajoin ennen suunniteltua avioitumispäivää, sillä tutkinta on voimassa neljä kuukautta. Itse esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän päivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, asian käsittelyyn kannattaa varata aikaa useita viikkoja.  

Tekemämme avioliiton esteiden tutkinta kelpaa sellaisenaan muissakin Pohjoismaissa. Jos siis aiotte mennä avioliittoon jossain toisessa Pohjoismaassa, teidän tarvitsee pyytää tutkintaa vain kerran: joko meiltä tai vihkivaltion viranomaiselta. Niin ikään toisessa Pohjoismaassa tehty tutkinta kelpaa sellaisenaan Suomessa. Jos tutkinta suoritetaan meillä, pyytäkää tutkintaa tämän sivun lomakkeella. Jos tutkinta suoritetaan vihkivaltiossa, käyttäkää tätä lomaketta

Ovatko tietonne väestötietojärjestelmässä? 

Avioliiton esteiden tutkintaan tarvittavat tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Keskeinen tarvittava tieto on naimisiin menevien siviilisääty, jonka perusteella varmistutaan, ettei puolisoilla ole voimassa olevaa avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta.  

Jos epäröit, onko siviilisäätytietosi merkitty väestötietojärjestelmään ja onko merkintä oikea, tarkasta se Tarkasta omat tietosi -palvelusta tai ota yhteyttä meihin. 

Jos sinun tai puolisosi siviilisäätytietoja ei ole väestötietojärjestelmässä, teidän täytyy todistaa siviilisäätynne asianmukaisella todistuksella. Voit pyytää todistusta siviilisäädystäsi asuinvaltiosi/kansalaisuusvaltiosi suurlähetystöstä tai konsulaatista. Tällöin todistusta ei tarvitse laillistaa. Voit myös pyytää siviilisäätytodistusta asuinvaltiosi/kansalaisuusvaltiosi väestörekisteriviranomaisilta tai vastaavalta. Tällöin todistus täytyy useimmiten käännättää ja laillistaa. Katso ohjeemme asiakirjojen laillistamisesta.  

Jos kumpikaan teistä ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, teidän täytyy lähettää meille asuinvaltionne/kansalaisuusvaltionne viranomaisilta saatu todistus, josta käy ilmi, että saatte solmia kyseisen avioliiton Suomessa.  

Sukunimi 

Teidän täytyy ilmoittaa, mitä sukunimeä käytätte vihkimisen jälkeen. Sukunimen vaihtaminen vihkimisen yhteydessä on maksutonta. Voitte lukea lisää sukunimen valinnasta sivuiltamme. 

Kun avioliiton esteet on tutkittu 

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että avioliitollenne ei ole esteitä, teille lähetetään todistus tästä tutkinnasta joko sähköpostitse tai postitse. Todistus on voimassa 4 kuukautta antopäivästä ja se on allekirjoitettu digitaalisella allekirjoituksella.  

Jos meidän vihkijämme vihkii teidät, teidän ei tarvitse tuoda todistusta vihkitilaisuuteen. Jos vihkimisen suorittaa joku muu vihkijä, teidän täytyy toimittaa todistus hänelle ennen vihkimistä, sillä muuten teitä ei voida vihkiä. 

Hinta

Maksuton

Toimikaa näin

Tarkistakaa ensin, onko siviilisäätytietonne merkitty väestötietojärjestelmään Tarkasta omat tietosi -palvelusta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Siviilisäätytietomme ovat väestötietojärjestelmässä

1. Täyttäkää ja lähettäkää alla oleva lomake sähköisesti lomake.fi-palvelussa. Sähköisen lomakkeen käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja vahvan tunnistautumisen molemmilta puolisoilta. Lomakkeen lähettämisestä ei tule teille ilmoitusta sähköpostiin, mutta se näkyy lomake.fi-palvelussa omissa tiedoissanne lähetettynä. Jos lomake näkyy vain tallennettuna, sinun pitää vielä lähettää se meille.

Huomaathan, että tällä hetkellä käsittelyaikamme avioliiton esteiden tutkinnan osalta ovat pidentyneet, tarkista käsittelyajat täältä.

Täytä lomake lomake.fi-palvelussa

Voitte myös täyttää alla olevan lomakkeen ja lähettää sen meille postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta

2. Kun olette saaneet todistuksen tutkinnasta, tarkistakaa, että todistukseen on merkitty oikein sukunimet vihkimisen jälkeen ja että todistus on voimassa vihkipäivänä.

Toisen tai kummankaan puolison siviilisäätytietoa ei ole väestötietojärjestelmässä

1. Hankkikaa todistus siviilisäädystänne asuinvaltionne/kansalaisuusvaltionne viranomaisilta.

2. Selvittäkää, pitääkö todistus siviilisäädystä laillistaa tai käännättää.

Katso erillinen laillistamisohje

3. Täyttäkää ja tulostakaa alla oleva lomake.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta

4. Lähettäkää meille postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

  • alkuperäinen todistus siviilisäädystäsi
  • sen mahdolliset käännökset ja laillistukset
  • yllä oleva lomake
  • kopio tai kuva sen puolison passista, jonka tietoja ei ole väestötietojärjestelmässä.

Voitte myös asioida missä tahansa palvelupaikassamme. Varatkaa käynnillenne aika ajanvarauspalvelustamme. Voitte myös tuoda asiakirjat palvelupaikan postilaatikkoon. Kirjoittakaa tällöin kirjekuoreen yhteystietonne ja että kyse on avioliiton esteiden tutkintaan liittyvistä asiakirjoista.

5. Kun olette saaneet todistuksen tutkinnasta, tarkistakaa, että todistukseen on merkitty oikein sukunimet vihkimisen jälkeen ja että todistus on voimassa vihkipäivänä.

Käsittelyaika

  • Avioliiton esteiden tutkinta kestää 1–2 viikkoa.
  • Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, 2–5 viikkoa.
  • Todistus ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten, 1 viikko.

Usein kysyttyä

Keskeiset käsitteet

Avioliiton este

Esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde.

Siviilisäätytodistus

Todistus, joka osoittaa siviilisäätysi eli oletko naimisissa, naimaton, eronnut tai leski.

Asiakirjan laillistaminen

Sinun omaan oikeusturvaasi liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että asiakirja on pätevä antomaassa ja että todistuksen antajalla on antomaan lakien mukaan oikeus myöntää kyseinen todistus

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Avioliittolaki

Avioliittoasetus

Etu- ja sukunimilaki

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected]. Huomaa, että sähköposti on valtakunnallinen, joten kerro viestissäsi, minkä paikkakunnan vihkimistä viestisi koskee.  

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 244, numero on valtakunnallinen.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Postiosoite 

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki