Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä teidän tulee pyytää avioliiton esteiden tutkintaa. Tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliitolle ole Suomen avioliittolain mukaisia esteitä. Tällaisia esteitä on alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai liian läheinen sukulaisuussuhde.

Samalla teidän tulee ilmoittaa valitsemanne sukunimi.

Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta pitää tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua avioitumispäivää. Avioliiton esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän päivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, asian käsittelyyn kannattaa varata aikaa useita viikkoja. Avioliiton esteiden tutkinnasta annettava todistus on voimassa neljä kuukautta antopäivästä.

Esteiden tutkinnassa käytetään pääsääntöisesti väestötietojärjestelmän tietoja. Jos sinun tai puolisosi siviilisäätytietoa ei ole väestötietojärjestelmässä, teidän on toimitettava asianmukainen siviilisäätytodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Siviilisäätytodistus täytyy useimmiten käännättää ja laillistaa. Ks. erillinen laillistamisohje.

 • Käännöksistä

Asiakirjat hyväksytään suomen, ruotsin tai englannin kielillä. Muilla kielillä olevat asiakirjat tulee käännättää jollekin edellä mainituista kielistä. Asiakirjan voi käännättää Suomessa auktorisoidulla kielenkääntäjällä, joista löydät lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta. Tällöin käännös hyväksytään sellaisenaan.

EU-jäsenvaltion antamaan yleiseen asiakirjaan on mahdollista saada liitteeksi käännösapuna käytettävä vakiolomake. Näistä vakiolomakkeista voit tiedustella tarkemmin sen valtion viranomaiselta, josta todistus hankitaan. Vaihtoehtoisesti asiakirjan voi käännättää jonkin EU-jäsenmaan virallisella kielenkääntäjällä.

Muut ulkomailla tehdyt käännökset tulee laillistaa laillistamisohjeen mukaisesti.

 • Ulkomaalainen vihkipari

Jos kumpikaan teistä ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, pitää teidän toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon kotimaanne viranomaisilta saatu todistus, josta käy ilmi, että kyseisen avioliiton solmiminen Suomessa on sallittua.

 • Avioliitto ulkomailla

Jos olet menossa naimisiin ulkomailla, voit pyytää Digi- ja väestötietovirastosta todistuksen siitä, että sinulla on Suomen lain mukainen oikeus solmia kyseinen avioliitto.

Toimi näin

 • Täytä ja lähetä lomake sähköisessä lomake.fi-palvelussa. Sähköisen lomakkeen käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen molemmilta puolisoilta.

Täytä lomake lomake.fi-palvelussa

 • Jos sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, täytä ja tulosta lomake ja lähetä se Digi- ja väestötietovirastoon.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta

 • Asiakirjat voi olla tarpeen laillistaa tai käännättää.

Katso erillinen laillistamisohje

 • Halutessasi voit asioida Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.

Palvelupaikkojen osoitteet ja palveluajat

 • Jos sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, täytä ja tulosta lomake ja lähetä se postitse osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Muistilista

 • Huomaa, että sinulla täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus, joka vaaditaan esittämään viimeistään vihkitilaisuudessa.
 • Jos epäröit, että onko siviilisäätytietosi merkitty väestötietojärjestelmään ja että onko merkintä oikea, niin tarkasta se Tarkasta omat tietosi -palvelusta tai ota yhteyttä meihin.
 • Jos olet
  • ulkomaalainen eikä siviilisäätytietoasi ole rekisteröity väestötietojärjestelmään, sinun on toimitettava avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus kotimaasi toimivaltaiselta viranomaiselta.
  • Suomen kansalainen, eikä siviilisäätytietoasi ole merkitty väestötietojärjestelmään tai merkintä on väärä, tieto täytyy päivittää väestötietojärjestelmään ennen avioliiton esteiden tutkintaa. Tätä varten sinun täytyy toimittaa siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.
  • Suomen kansalainen, mutta olet asunut koko elämäsi tai täysi-ikäisen elämäsi ulkomailla, sinun täytyy toimittaa avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.
 • Siviilisäätytodistuksen tulee olla alkuperäinen ja alle neljä kuukautta vanha, jollei todistuksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa. Todistuksen täytyy myös olla laillistettu.
 • Siviilisäätytodistusta ei tarvitse laillistaa, jos se
  • on annettu oman kansalaisuusvaltiosi lähetystöstä tai konsulaatista.
  • on annettu EU-valtiosta.
 • Siviilisäätytodistus hyväksytään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Muussa tapauksessa todistus tulee mahdollisesti käännättää jollekin näistä kielistä. Myös käännös on laillistettava.
 • Käännöstä ei kuitenkaan tarvitse laillistaa, jos käännöksen tekee
  • Suomessa auktorisoitu kääntäjä
  • kääntäjä, jolla on jonkin EU-valtion lainsäädännön mukaan tähän kelpoisuus.
 • Käännöstä ei vaadita, jos EU-valtiosta myönnettyyn todistukseen on liitetty EU-asetuksen mukainen vakiolomake.

Hinta

Avioliiton esteiden tutkinta on maksuton.

Jos tarvitset ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten esteidentutkintalomakkeeseen mukaan EU-vakiolomakkeen käännösavuksi, hinta on 10 euroa. 

Jos tarvitset Apostille-todistuksen, hinta on 30 euroa. 

Käsittelyaika

Vihkiminen Suomessa: vähintään 7 vuorokautta

Vihkiminen ulkomailla: 5 - 7 vuorokautta

Usein kysyttyä

Keskeiset käsitteet

Avioliiton este

 • Voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä tai ottolapsisuhde.

Siviilisäätytodistus

 • Todistus, joka osoittaa, että olet naimaton, eronnut tai leski.

Asiakirjan laillistaminen

 • Sinun omaan oikeusturvaasi liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että asiakirja on pätevä antomaassa ja että todistuksen antajalla on antomaan lakien mukaan oikeus kyseisen todistuksen antamiseen.

Vakiolomake

 • Monikielinen lomake, joka liitetään EU-valtiosta annettuun asiakirjaan ja joka on tarkoitettu käännösavuksi.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Avioliittolaki

Avioliittoasetus

Etu- ja sukunimilaki

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 244, numero on valtakunnallinen.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Postiosoite 

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo