Prövning av hinder mot äktenskap

Före vigseln måste paret begära en hindersprövning. På så sätt säkerställs att det inte finns några hinder för äktenskapet enligt finsk lag. 

Hinder för äktenskap är 

 • minderårighet 
 • giltigt äktenskap eller registrerat partnerskap
 • för nära släktskapsförhållande
 • släktskapsförhållande som uppstått genom adoption. 

Ett par kan vigas endast om hindersprövning har utförts. 

Begär hindersprövning i god tid.

Ni kan begära hindersprövning tidigast 4 månader före vigseldagen. 

Om den ena maken är utlänning lönar det sig att reservera flera veckor för hindersprövningen.

Bestäm också vilket efternamn ni använder efter vigseln. 

När ni begär hindersprövning måste ni samtidigt meddela vilket efternamn ni använder efter vigseln. Byte av efternamn i samband med vigsel är avgiftsfritt om ni tar någonderas efternamn eller en kombination av era efternamn. 

Ni måste dock göra en separat avgiftsbelagd ansökan om namnändring antingen före eller efter hindersprövningen, om ni önskar 

 • ett nybildat efternamn, det vill säga ett efternamn som för närvarande inte används av någon levande person 
 • ett gammalt efternamn som funnits i någondera släkten. 

Ni kan läsa mer om valet av efternamn på vår webbplats. 

Pris

Avgiftsfritt 

Gör så här

Kontrollera först om uppgifterna om era civilstånd har antecknats i befolkningsdatasystemet. Ni kan kontrollera detta i tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller genom att kontakta oss. 

Era uppgifter om civilstånd finns i befolkningsdatasystemet  

1. Begär hindersprövning av oss. 

Ni kan begära hindersprövning elektroniskt, om ni båda har en finländsk personbeteckning samt bankkoder eller mobilcertifikat. 

Först ska en av er (make A) fylla i webblanketten nedan. Därefter får den andra maken en länk till sin e-post. Via länken kan maken fylla i sin egen blankett inom en vecka. Om vi inte har fått formulären från er båda inom en vecka, kommer vi automatiskt att avslå begäran utan separat anmälan. 

Kontrollera att båda ansökningarna innehåller uppgifter om båda makarna. Om makens/makans uppgifter saknas kan vi inte behandla en bristfällig ansökan och ansökan avslås utan separat notifikation.

Begär hindersprövning med webblankett 

Ni kan också fylla i nedanstående blankett och skicka den till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors eller per e-post [email protected]

Begäran om prövning av hinder mot äktenskap

2. Vi prövar om det finns hinder mot äktenskapet. Ni får ett intyg över hindersprövningen antingen per e-post eller per post. 

Kontrollera att 

 • de korrekta efternamnen efter vigseln har angetts på intyget
 • intyget gäller på vigseldagen.

3. Om MDB:s vigselförrättare viger er, behöver ni inte ta med intyget till vigselceremonin. Om vigseln förrättas av någon annan vigselförrättare måste ni lämna intyget till den personen före vigseln.  

Uppgiften om civilstånd för den ena eller båda makarna finns inte i befolkningsdatasystemet 

Om uppgiften om ditt civilstånd inte finns i befolkningsdatasystemet, behöver du ett intyg över ditt civilstånd.

Om ingendera av er är finsk medborgare och ingendera är bosatt i Finland, ska ni dessutom skicka oss ett intyg från myndigheterna i den stat där ni är bosatta/medborgare, av vilket det framgår att ni får ingå äktenskapet i Finland.

1. Skaffa ett civilståndsintyg från ambassaden eller konsulatet tillhörande den stat där du är bosatt/medborgare. Då behöver intyget inte legaliseras. Du kan också begära ett civilståndsintyg av befolkningsregistermyndigheterna eller motsvarande i staten där du är bosatt/medborgare.

2. Ta reda på om intyget måste legaliseras eller översättas. Observera att ett intyg från ambassaden eller konsulatet inte behöver legaliseras.   

Läs vår anvisning om legalisering 

3. Fyll i och skriv ut blanketten nedan. 

Begäran om prövning av hinder mot äktenskap

4. Blanketten postas till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors. 

 • intyg över ditt civilstånd i original 

 • eventuella legaliseringar ochöversättningar 

 • ovanstående blankett

 • en kopia eller bild av passet för den make vars uppgifter inte finns i befolkningsdatasystemet

 • ett intyg på att ni kan ingå det aktuella äktenskapet i Finland, om ingen av er är finsk medborgare och ingen av er har hemvist i Finland. 

Ni kan också besöka vilket serviceställe som helst. Boka tid för ert besök via vår tidsbokningstjänst. Ni kan också lämna in handlingarna i serviceställets postlåda. Skriv då era kontaktuppgifter på kuvertet och att det är fråga om handlingar i anslutning till hindersprövningen. 

5. Vi prövar om det finns hinder mot äktenskapet. Ni får ett intyg över hindersprövningen antingen per e-post eller per post. 

Kontrollera att 

 • de korrekta efternamnen efter vigseln har angetts på intyget 
 • intyget gäller på vigseldagen.

6. Om MDB:s vigselförrättare viger er, behöver ni inte ta med intyget till vigselceremonin. Om vigseln förrättas av någon annan vigselförrättare måste ni lämna intyget till den personen före vigseln.

Handläggningstid

 • Hindersprövningen tar 3–4 veckor.
 • Om den ena maken är utlänning, 4–6 veckor.
 • Handläggningstiden för intyg för vigsel utomlands, 4-6 veckor.

Så här får du dokumentet:

Du får ett intyg av oss när din ansökan har behandlats.

 

Vi skickar intyget till dina Suomi.fi-meddelanden. På så sätt får du information om beslutet så snart som möjligt. Om du inte har tillgång till tjänsten får du intyget per brevpost. Du kan också välja att få dokumenten som krypterad e-post när du gör ansökan.

 

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta.

Vanliga frågor

 Centrala begrepp 

Hinder mot äktenskap 

 • Hinder är gällande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, minderårighet eller adoptivbarnsförhållande 

Intyg över civilstånd 

 • Intyg som visar ditt civilstånd, dvs. om du är gift, ogift, skild eller änka/änkling.  

Legalisering av handling 

 • åtgärd som anknyter till ditt eget rättsskydd genom vilken man säkerställer att en handling är giltig i det utfärdande landet och att den som utfärdat intyget har rätt att utfärda ifrågavarande intyg enligt lagarna i det utfärdande landet. 

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Finlands invånarantal 5 630 892