Bestyrkande av behörighet

Notarius publicus styrker genom sin underskrift behörigheten (kompetensen) om det krävs ett intyg på att en person har rätt att handla för t.ex. ett företag eller en myndighets del.

Gör så här

  • Skicka in en handling undertecknad av en myndighets eller en privat organisations representant till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket, utan du kan också posta dokumentet till ämbetsverket. 
    Serviceställenas adresser
  • Om du besöker ämbetsverket personligen ska du boka en tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten. 
    Tidsbokning
  • Av den handling du skickat in till ämbetsverket utreds undertecknarens rätt att handla för den offentliga myndighetens eller privata organisationens del eller yrkesutövarens behörighet.
  • Notarien kontrollerar situationen i olika register eller direkt hos den organisation som utfärdat handlingen.
  • Dokumentet markeras med information om behörigheten och notarius publicus undertecknar dokumentet.

Pris

  • 2024: Styrkandet av behörighet kostar 25 euro/underskrift.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider mån–fre 915.

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen 

Serviceställen

Myndighetens serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 631 644