Bestyrkande av behörighet

Notarius publicus styrker genom sin underskrift behörigheten (kompetensen) om det krävs ett intyg på att en person har rätt att handla för t.ex. ett företag eller en myndighets del.

Gör så här

Skicka in en handling undertecknad av en myndighets eller en privat organisations representant till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kontor.

Pris

Styrkandet av behörighet kostar 20 euro/underskrift.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen

Serviceställen

Myndighetens serviceställen