Namn som ändrats utomlands 

Om ditt för- och/eller efternamn har ändrats utomlands ska du meddela oss om detta enligt anvisningarna på denna sida. Vi sparar namnändringen i Finlands befolkningsdatasystem. På så sätt hålls dina personuppgifter uppdaterade och det är enklare att uträtta ärenden hos Finlands myndigheter. Om du är finsk medborgare är du skyldig att meddela uppgifterna om namnändringen till befolkningsdatasystemet.  

Du kan bevisa att ditt namn har ändrats utomlands genom att visa upp ett dokument som utfärdats av en utländsk myndighet om namnändringen eller ditt pass av vilket det nya namnet framgår. Alternativt kan en bestyrkt kopia av passet uppvisas.  

Om ditt efternamn har ändrats i samband med ett du ingått äktenskap utomlands kan vi registrera ditt nya namn i befolkningsdatasystemet. Ändringen av efternamn ska framgå av vigselintyget eller identitetsbeviset. Läs närmare anvisningar om hur man anmäler ett äktenskap som ingåtts utomlands och ett namn som ändrats i samband med det.  

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan. 

Korrigering/tillägg av registeruppgifter - internationella ärenden

2. Om du bevisar att ditt namn har ändrats utomlands med en handling som utfärdats av en utländsk myndighet, ska du ta reda på om du ska legalisera eller översätta handlingen.      

Läs mer om legalisering av handlingar.

3. Lämna in handlingarna till oss antingen via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

Eller boka tid till tjänsten Registrering av utlänningars personuppgifter på adressen www.dvv.fi/tidsbestallning. 

Skannade handlingar kan inte godkännas. Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de dokument som behövs på vår webbplats.

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar här.

Nödvändiga handlingar:  

  • Ifylld blankett för korrigering av registeruppgifter     
  • en handling utfärdad av en utländsk myndighet och legaliserad enligt behov, i original eller som bestyrkt kopia, en bestyrkt (och legaliserad) kopia av ditt pass eller själva passet. (Obs! Skicka inte pass per post.)  
  • vid behov en översättning av intyget, legaliserad enligt behov, antingen i original eller som bestyrkt kopia. 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när ditt nya namn har sparats. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris 

Avgiftsfri 

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 300.

Servicetider:

  • mån 9–15
  • tis–fre 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands