Handläggningstiderna vid kundtjänsten för privatpersoner

Här hittar du handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst. Informationen har uppdaterats 2.5.2022.

Äktenskap och parförhållande

Prövning av hinder mot äktenskap

Handläggningstid

1-2 veckor

Äktenskapsförord

Handläggningstid

10-12 veckor

Att få eller adoptera barn

Handläggningstiderna:

Anmälan av barnets namn

  • 5 veckor

Fastställelse av ändring av vårdnad om barn

  • 5 dagar 

Vanhemmuuden vahvistaminen

  • 7 dagar 

Namnärenden

Handläggningstiderna

Ändring av förnamn

Om du har ansökt via den elektroniska namnändringstjänsten är handläggningstiden cirka 3 veckor. Handläggningstiden för andra ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften och lämnar in kompletteringen. Då är handläggningstiden cirka 1-2 månader.

Om vi behöver begära utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden bli längre.

Ändring av efternamn

När du ansöker ett efternamn som du har tidigare använt

Om du har ansökt via den elektroniska namnändringstjänsten är handläggningstiden cirka 1 månad. Handläggningstiden för andra ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften och lämnar in kompletteringen. Då är handläggningstiden cirka 1-2 månader.

När du ansöker ett efternamn som du inte har tidigare använt

Handläggningstiden för andra ändringar av efternamn är 1-3 månader. Handläggningstiden för andra ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften och lämnar in kompletteringen. Om vi behöver begära utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden bli längre.

Flytt

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Genomsnittlig handläggningstid ungefär 22 dagar (Handläggningstiden börjar från flyttningsdagen. Läs mer om handläggningstiden för flyttningsanmälan i avsnittet Vanliga frågor)

Förmyndarskap och intressebevakning

Handläggningstiderna:

Förmyndarskap tillståndsärende 

  • 2,6 månader

Förordnande av intressebevakare

  • 4 månader

Om man gör ansökan till tingsrätten, är behandlingstiden längre.

Årsredovisning

  • 6,6 månader

Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande

  • 2–3 månader

Registrering av utlänningar

Handläggningstid

12 veckor

Vi registrerar för tillfället hemkommun redan tidigare. Vi skickar ingen skild bekräftelse gällande det. Du får en bekräftelse om registreringen först när vi har uppdaterat även dina övriga personuppgifter och familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet. Just nu registrerar vi hemkommun för de ansökningar som anlänt den 9.3.2022 (informationen har uppdateras 24.5.2022).

Livsförändringar utomlands 

Handläggningstid

16 veckor

Intyg från befolkningsdatasystemet

Handläggningstid

Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk. Handläggningstiden för ett intyg för utländskt bruk beställt via självbetjäningen, som skickas per post, är 2-5 dagar + postgången.

För beställningar som skickats via e-post och via blanketten Lomake.fi är handläggningstiden ca 4-5 veckor.

Dödsfall och bouppteckning

Släktutredningar

Handläggningstid

56 dagar

Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Handläggningstid

1,5 månader

Europeiskt arvsintyg

Handläggningstid

3 veckor

Dödsregistrering

Handläggningstid

2 dagar

Turvakielto

Handläggningstid

8 dagar