Handläggningstiderna vid kundtjänsten för privatpersoner

Här hittar du handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst. Informationen har uppdaterats 20.11.2022.

Äktenskap och parförhållande

Prövning av hinder mot äktenskap

Handläggningstid

 • Hindersprövningen tar 1–2 veckor.
 • Om den ena maken är utlänning, 2–5 veckor.
 • Handläggningstiden för intyg för vigsel utomlands, 1 vecka.

Äktenskapsförord

Handläggningstid

 • 5-6 veckor.

Att få eller adoptera barn

Handläggningstiderna

Anmälan av barnets namn

 • 3 veckor.

Fastställelse av ändring av vårdnad om barn

 • 1 vecka.

Fastställande av föräldraskap

 • 1,5 veckor.

Namnärenden

Handläggningstiderna

Ändring av förnamn

 • Om du har gjort ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten, 3 veckor.
 • Handläggningstiden för övriga ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften. Handläggningstiden är då cirka 1-5 månader.
 • Om vi ber dig om en tilläggsutredning till din ansökan eller ett utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden vara längre. 

Ändring av efternamn

När du ansöker om ett efternamn som du tidigare har använt

 • Om du har gjort ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten, 1 månad. 
 • Handläggningstiden för övriga ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften. Handläggningstiden är då cirka 1-5 månader. 
 • Om vi ber dig om en tilläggsutredning kan handläggningstiden vara längre. 

När du ansöker om ett efternamn som du inte har använt tidigare

 • Handläggningstiden, 1-5 månader.
 • Handläggningstiden för ansökan beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften och lämnar in eventuella bilagor. 
 • Om vi begär utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden vara längre.

Ändring av efternamn vid ingående av äktenskap

Du kan fråga våra experter på äktenskapsfrågor om handläggningstiden. 

Anmälan om barnets namn

Flytt

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Förmyndarskap och intressebevakning

Handläggningstid

Förmyndarskap tillståndsärende 

 • 3-4 månader.

Förordnande av intressebevakare

 • 4 månader

 • Om man gör ansökan till tingsrätten är behandlingstiden längre.

Årsredovisning

 • 5–7 månader.

Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande

 • 2–3 månader.

Registrering av utlänningar

Handläggningstid

Registrering av utländska arbetstagare

 • 2 veckor.

Expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare (Talentboost)

 • 2 dagar.

Registrering av utländska studerande

 • 5 veckor.

Registrering av utlänningar

 • 4,5 månader.

Vi registrerar för tillfället hemkommun redan tidigare. Vi skickar ingen skild bekräftelse gällande det. Du får en bekräftelse om registreringen först när vi har uppdaterat även dina övriga personuppgifter och familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet. Just nu registrerar vi hemkommun för de ansökningar som anlänt den 2.8.2022 (informationen har uppdateras 24.11.2022).

Livsförändringar utomlands 

Handläggningstid

 • 4 månader.

Intyg från befolkningsdatasystemet

Handläggningstid

 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.
 • För beställningar som skickats via e-post och via blanketten  Lomake.fi, 1 vecka.
 • Handläggningstiden för ett intyg för utländskt bruk beställt via självbetjäningen, som skickas per post, är 1 vecka + postgången.

Dödsfall och bouppteckning

Släktutredningar

Handläggningstid

4 veckor

Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Handläggningstid

3 månader

Europeiskt arvsintyg

Handläggningstid

3 veckor

Dödsregistrering

Handläggningstid

 • 5 dagar

Turvakielto

Handläggningstid

11 dagar