Ta i bruk medborgarcertifikatet

Identitetskort som utfärdats av polisen innehåller vår medborgarcertifikat som gör att personen kan identifieras på ett tillförlitligt sätt vid elektronisk kommunikation. För att medborgarcertifikatet ska kunna användas för elektroniska ärenden måste det först aktiveras. Det behövs ingen aktivering av medborgarcertifikatet för att identitetskortet ska kunna användas som resedokument och identitetsbevis.

Aktivering innebär att certifikatet tas i bruk och att personliga koder skapas.

För att aktivera kortets certifikat behöver du

  • aktiveringskod
  • dator
  • kortläsare (chipkortläsare)
  • kortläsarprogram.

Aktiveringskoden skickas till dig per post inom två veckor efter att kortet blivit klart. Aktiveringskoden är 8 siffror lång och den finns längst ner till höger på brevet.

Kortläsare kan köpas i välutrustade butiker och webbutiker som säljer tilläggsutrustning till datorer. Kortläsare marknadsförs ofta med namnet id-kortläsare eller chipkortläsare. Du kan kontakta butiken som säljer läsaren för att kontrollera att läsaren kan användas med identitetskortet. Vissa datorer har en inbyggd kortläsare.

Kortläsarprogrammet kan laddas ned på sidan om kortläsarprogrammetVi rekommenderar att du använder kortläsarprogrammets nyaste version. Kortläsarprogrammet ingår i verifikatkortets pris.

Anvisning för aktivering av certifikat

Vid aktivering programmeras en grundläggande kod och en underteckningskod för kortet. Du får själv bestämma koderna. Fundera i förväg vilka koder du vill ha, eftersom det finns en begränsad tid för att mata in dem.

1. Placera kortet i kortläsaren
Kortläsarprogrammet startar aktiveringsprocessen automatiskt när du första gången placerar kortet i kortläsaren.

2. Aktivera den grundläggande koden (PIN1)
Skriv in aktiveringskoden som finns i brevet och skriv in den grundläggande kod du har valt, dvs. PIN1, två gånger. Den grundläggande koden (PIN1) kan vara 4-8 siffror lång.

3. Aktivera därefter signaturkoden (PIN2)
Skriv in aktiveringskoden som finns i brevet på nytt om programmet ber om den.
Skriv in den signaturkod du har valt, dvs. PIN2, två gånger.
Medborgarcertifikatets signaturkod kan vara 6-8 siffror lång.

4. Aktiveringen är klar.

I de nyare versionerna av kortläsarprogrammet (4.0.20 och senare) sker aktiveringen av baskoden och signaturkoden i samma fönster. I äldre versioner skedde aktiveringen i två fönster som båda först bad om aktiveringskoden.

Efter aktiveringen kan du också använda kortet med äldre versioner av kortläsarprogrammet och med andra tillverkares kortläsarprogram.

Användning av koder

PIN1 är en grundläggande kod med hjälp av vilken användaren kan identifiera sig i tjänsterna.

PIN2 är en signaturkod med vilken användaren kan göra en elektronisk signatur.

Om du har koderna nedskrivna på papper ska de hållas åtskilda från certifikatkortet.

Ändra eller förnya PIN-koder

Vanliga frågor