Aktivering av medborgarcertifikat

Om du tänker använda identitetskortet för elektronisk ärendehantering, till exempel för att sköta ärenden i myndigheternas e-tjänster, aktiverar du kortet enligt anvisningarna på den här sidan.

Med identitetskortet kan du styrka din identitet i olika situationer, även för elektronisk ärendehantering. Det medborgarcertifikat som finns på chipet på identitetskortet gör det möjligt att uträtta ärenden elektroniskt.

 • Om du tänker använda identitetskortet för elektronisk ärendehantering måste du först aktivera kortet, det vill säga skapa två personliga PIN-koder för det.
 • Om du endast tänker använda ditt identitetskort som legitimation och resedokument behöver kortet inte aktiveras.

 

​​​​​​​Före aktivering av identitetskortet

Du behöver en aktiveringskod, en dator, en chipkortläsare och ett kortläsarprogram. Du kan inte aktivera identitetskortet på din telefon.

 • Du får aktiveringskoden per post inom två veckor från att kortet anlänt. Den åttasiffriga aktiveringskoden finns i brevets nedre högra kant.
 • Du kan köpa en kortläsare i butiker som säljer datorutrustning. Kortläsare marknadsförs ofta med namnet id-kortläsare eller chipkortläsare. Du kan kontakta butiken som säljer läsaren för att kontrollera att läsaren kan användas med identitetskortet. En del datorer har en inbyggd kortläsare.
 • Ladda ner den senaste versionen av kortläsarprogrammet på sidan Kortläsarprogram. Programvaran är gratis.

Kortläsarprogram

Kortläsarprogrammet kan laddas ned på sidan om kortläsarprogrammetVi rekommenderar att du använder kortläsarprogrammets nyaste version. Kortläsarprogrammet ingår i verifikatkortets pris.

Anvisning för aktivering av certifikat

I samband med aktiveringen får du välja två valfria PIN-koder till kortet.

1. Fundera ut koderna på förhand, eftersom det finns en begränsad tid för att mata in dem.

 • PIN1, det vill säga baskoden, kan vara 4–8 siffror lång. Med hjälp av den kan du identifiera dig i e-tjänsterna.
 • PIN2, det vill säga signaturkoden, kan vara 6–8 siffror lång. Med hjälp av den kan du göra elektroniska signaturer.

2. Lägg identitetskortet i kortläsaren och mata in koderna enligt anvisningarna på skärmen.
​​​​​​​
När du lägger kortet i kortläsaren för första gången öppnar kortläsarprogrammet automatiskt fönstret Kortaktivering.

Mata in de uppgifter som programmet begär:

 • Aktiveringskoden som finns i brevet
 • Baskod (4–8 siffror)
 • Bekräfta baskoden genom att mata in den en gång till
 • Signaturkod (6–8 siffror)
 • Bekräfta signaturkoden genom att mata in den en gång till
 • Klicka slutligen på OK.

Om programmet inte startar aktiveringen, kontrollera att identitetskortet är insatt i kortläsaren rätt väg.

3. Aktiveringen är klar och du kan nu använda identitetskortet för att uträtta ärenden elektroniskt.

 

Förvara koderna säkert

Håll koderna åtskilda från identitetskortet. Visa inte koderna för andra.

Du kan behöva din aktiveringskod senare om du glömmer bort dina PIN-koder eller om de låser sig. Om aktiveringskoden försvinner kan du beställa en ny från Polisens serviceställe för tillståndstjänster eller en finsk beskickning om du är utomlands. Den nya aktiveringskoden är avgiftsbelagd.

Om du matar in aktiveringskoden fel fem gånger i följd låses kortet permanent och kan inte användas för att uträtta ärenden elektroniskt. Du kan ändå fortfarande använda identitetskortet som identitetsbevis och resedokument.

Om PIN-koderna låser sig eller du glömmer bort dem

Om du glömmer bort PIN-koderna eller om de låser sig kan du byta dem själv.

Anvisningar för byte av PIN-kod

 

Kontaktuppgifter

Rådgivningstjänsten för certifikat hjälper dig till exempel med att aktivera identitetskort och i de vanligaste problemsituationerna.
Kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten för certifikat​​​​​​​

Om ditt identitetskort kommer bort eller blir stulet ska du anmäla det till spärrtjänsten och Polisen.
Spärrtjänstens kontaktinformation

Polisen ger råd i frågor som gäller ansökan om identitetskort.​​​​​​​

Centrala termer

Aktivering ​​​​​​​
​​​​Aktivering betyder att certifikatet tas i bruk. Vid aktiveringen skapar användaren två personliga koder för certifikatet.

Koder i anslutning till medborgarcertifikat​​​​​​​:

 • Aktiveringskod
  ​​​​​​​​​​​​​​Med aktiveringskoden tas certifikatet i bruk. Dessutom kan man senare byta eller öppna låsta PIN-koder med aktiveringskoden.
 • PIN-kod (PIN1) baskod
  Med hjälp av koden kan du identifiera dig i e-tjänsterna.
 • PIN-kod för signatur (PIN2)
  Med hjälp av koden kan du göra en elektronisk signatur.

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer, dvs. digitala signaturer, bekräftar till exempel identiteten hos den som signerar ett meddelande eller en uppgift. En elektronisk signatur som gjorts med medborgarcertifikat är till sin nivå en kvalificerad elektronisk signatur som motsvarar en handskriven signatur. Olika nivåer har fastställts för elektroniska signaturer enligt hur säkra de bakomliggande genomförandena är.

Elektronisk ärendehantering

Med elektronisk ärendehantering avses skötsel av ärenden i elektroniska tjänster som kräver stark autentisering. Elektroniska tjänster är till exempel MinSkatt och MittKanta. I myndigheternas elektroniska tjänster loggar man in med stark autentisering, till exempel med bankkoder, medborgarcertifikat eller mobilcertifikat.

Vanliga frågor

 

Finlands invånarantal 5 629 334