Testning av certifikat

I certifikatens testtjänst kan du testa certifikatet och kortläsaren och pröva på hur man gör en elektronisk signatur.

Innan certifikaten testas ska kortläsaren och kortläsarprogrammet vara installerade på arbetsstationen. Observera att även om det är frågan om en testtjänst ska rätt PIN-koder anges.

Certifikatens testtjänst kan användas med alla certifikatkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Anvisningar för testtjänsten

Så här testar du identifikationen

Certifikatet testas under testtjänstens punkt Testa identifikation. För närvarande kan identifikationen endast testas med webbläsarna Chrome, Firefox och Edge.

Testa identifikation

 1. Placera kortet i kortläsaren och vänta tills kortläsarprogrammet har läst certifikaten på kortet.
 2. Klicka på knappen Identifikation. Nu ser du fönstret Välj certifikat där identifikationscertifikatet på ditt certifikatkort har valts. Klicka OK.
 3. I nästa fönster ska du mata in den grundläggande PIN-korden (PIN1) och klicka OK.
 4. Om identifikationen lyckades får du meddelandet ”Identifikationen lyckades och certifikatkortet fungerar korrekt”.
 5. Dessutom ser du certifikatkortets basuppgifter samt certifikatets närmare tekniska uppgifter.
 6. Töm till sist webbläsarens cacheminne om du använder en gemensam dator.

 

Så här testar du den elektroniska signaturen

Den elektroniska signaturen kan testas under testtjänstens punkt Testa underskrift. Testningen av signaturen fungerar nödvändigtvis inte korrekt med webbläsaren Internet Explorer eller med alla tredje partens kortläsarprogram.

Testa underskrift

 1. Placera kortet i kortläsaren och vänta tills kortläsarprogrammet har läst certifikaten på kortet.
 2. Mata in en fritt vald text som ska undertecknas, till exempel ”test”.
 3. Klicka på Underteckna text. Nu öppnas ett fönster där ditt certifikatkorts signaturcertifikat har valts. Klicka OK.
 4. I det fönster som öppnas anger du kortets signaturkod (PIN2) i rätt fält. Klicka OK.
 5. Om undertecknandet lyckades får du meddelandet ”Textens underskrift lyckades”. Dessutom ser du underskriftens uppgifter i tekniskt format.
 6. Töm till sist webbläsarens cacheminne om du använder en gemensam dator.