Kvalitetspolicy för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, upprätthåller befolkningsuppgifter, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden. Kvalitetspolicyn styr all vår verksamhet och vi förbinder oss att följa den.

Kunden är viktigast för oss

Vår verksamhet är kundorienterad och vi vill skapa en positiv kundupplevelse. När vi utvecklar våra tjänster beaktar vi alltid förändringarna i verksamhetsmiljön och deras inverkan på våra kunders behov och förväntningar. Vi hjälper våra kunder att sköta sina ärenden så smidigt som möjligt och att hitta de bästa lösningarna för sina behov. Vi bemöter våra kunder jämlikt och respektfullt.

Dina uppgifter är säkra hos oss

Vi säkerställer att vår verksamhet och våra tjänster är tillförlitliga, säkra och uppfyller dataskyddskraven.

Vi samarbetar effektivt

Vi utvecklar våra tjänster genom nätverkande och samarbete. Vi kommunicerar aktivt inte bara med våra kunder, utan också med våra intressentgrupper. Vi väljer pålitliga samarbetspartner och agerar på ett sätt som gör att man litar på oss.

Vår ledning är vägvisare och ser till arbetsgemenskapens välbefinnande och kompetens.

Vårt ämbetsverks ledning har förbundit sig att styra verksamheten öppet och uppmuntrar personalen att söka lösningar som bäst gagnar kunderna och främjar digitaliseringen. Ledningen ser till att kompetenta personer sköter era ärenden. 

Vi stärker förtroendet i samhället

Vi producerar funktionssäkra tjänster som motsvarar kundernas behov och som är kostnadseffektiva. Tjänsterna produceras enligt principerna för hållbar utveckling. Vi förverkligar god förvaltning för vår del. Som en del av den offentliga förvaltningen har vi förbundit oss att skapa förutsättningar för ett gott liv för alla.

Varje medlem i vår organisation arbetar för att vi ska uppnå våra mål. Vårt viktigaste mål är en nöjd kund och kontinuerlig kvalitetsförbättring. I all vår verksamhet förbinder vi oss att följa våra kvalitetsprinciper.

 

 

Finlands invånarantal 5 635 667