Dataskyddsbeskrivning för personkundtjänst 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas personkundtjänst har till uppgift att ge råd och handledning i hur man använder myndighetens tjänster och uträttar ärenden i anslutning till detta.

I personkundtjänsten används kundservicesystemet via många kanaler. Det är ämbetsverkets interna arbetshanteringsredskap som används för att administrera kundkontakter och ämbetsverkets interna kontakter. I systemet sparas de e-postmeddelanden som kunderna skickat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas personkundtjänst samt servicebegäran som kunderna framfört per telefon, chatt eller sms. I systemet sparas också ämbetsverkets interna serviceförfrågningar.