Intressebevakare, nu kan du skicka in följande formulär med bilagor enkelt och säkert med hjälp av onlineformuläret: egendomsförteckning | årsredovisning | slutredovisning

Egendomsförteckning när intressebevakningen inleds 

Denna sida är avsedd för intressebevakare för en myndig huvudman. Läs på våra olika sidor hur du gör en egendomsförteckning som intressebevakare för en minderårig eller som intressebevakningsfullmäktig. 

När du har förordnats till intressebevakare för din huvudman övervakar vi din verksamhet. Din första uppgift är att göra upp en egendomsförteckning över din huvudmans tillgångar och skulder. Skicka den till oss inom tre månader efter att ditt uppdrag har inletts. 

Centrala begrepp

Gör så här 

1. Ta reda på din huvudmans egendom den dag då intressebevakningen inleddes.  

Du måste ta reda på din huvudmans alla tillgångar och skulder. Läs närmare anvisningar om hur du gör detta i anvisningarna för ifyllande av egendomsförteckningen. 

Anvisning för ifyllande av egendomsförteckning


2. Gör en egendomsförteckning. 

Använd blanketten för egendomsförteckning. Vänligen notera att vi inte kan behandla årsredovisningar och fastighetsförteckningar för ålänningar. Vänligen skicka dem till Ålandskontoret.  

  1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 
  2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 
  3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Blankett för egendomsförteckning

Bifoga kopior av nödvändiga handlingar/verifikat till egendomsförteckningen. Behåll originalverifikaten.  

Kom också ihåg att själv spara de uppgifter du lämnat till oss, eftersom vi inte returnerar egendomsförteckningen eller dess bilagor. Du behöver uppgifterna i egendomsförteckningen till exempel när du gör den första årsredovisningen.    


3. Skicka egendomsförteckningen och bilagorna till oss.  

När du har fyllt i blanketten ovan ska du skicka in den och dess bilagor via webblanketten. Observera att du i den här tjänsten endast kan skicka dokument, så gör dem klara i förväg. 

För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Skicka dokument via webblankett 

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och bilagorna till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Bifoga kopior av handlingarna, inte originalen. Använd inte till exempel häftklamrar, gem eller plastfickor, eftersom handlingarna skannas. Observera att vi inte längre tar emot mappar.

Skickade du redan egendomsförteckningen men glömde något från den?

Du kan komplettera den själv med hjälp av nätblanketten.

Skicka kompletteringen


4. Vi tar emot egendomsförteckningen.  

Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter eller kompletteringar.  

Vi returnerar inte egendomsförteckningen eller dess bilagor. 


Se även

Läs vanliga frågor om intressebevakningens ekonomiska ärenden. 

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 050