Myndighetens ledning

E-postadresser är i  format fornamn.slaktnamn[at]dvv.fi

Högsta ledningen, Ledningsgruppen

Generaldirektör Janne Viskari
Assistent för generaldirektör Mimma Yli-Muilu
tfn. 0295 536 000 (växel)

Avdelningen Kunder
Överdirektör Pekka Rehn
tfn. 0295 535 046

Avdelningen Tjänster
Överdirektör Timo Salovaara
tfn. 0295 535 303

Avdelningen Processer
Överdirektör Aino Jalonen
tfn. 0295 535 335

Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto
tfn. 0295 535 385

Enheternas direktörer

Personkunder
Direktör Heidi Rantatulkkila
tfn. 0295 536 364

Organisationskunder
Direktör Joonas Kankaanrinne
tfn. 0295 535 233

Notarius publicus -tjänster och juridisk bekräftelse
Direktör Ari Torkkel
tfn. 0295 536 515

Registertjänster
Direktör Jari Taipale
tfn. 0295 537 400

Stödtjänster för digitaliseringen och kompatibilitet
Direktör Mikko Pitkänen
tfn. 0295 535 092

Personaldirektör Pirkko Anttila
tfn. 0295 538 001

Utveckling och informationsförvaltning
Utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Eero Konttaniemi
tfn. 0295 535 460

Internationella ärenden
Direktör Mikko Mattinen
tfn. 0295 535 352

Förmyndarverksamhet
Direktör Aila Heusala
tfn. 0295 539 703

Juridiska ärenden
Rättschef Noora Kallio
tfn. 0295 535 079

Gemensamma stödtjänster
Direktör Erja Kronberg
tfn. 0295 536 111

Ekonomi och processutveckling
Ekonomidirektör Irmeli Lario
tfn. 0295 535 249

Samtalspris

Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.