Beställning av kopia av ett registrerat äktenskapsförord 

Vi sparar uppgifter om äktenskapsförord i registret över äktenskapsförordsärenden. Du kan begära ett utdrag ur registret och en kopia av det registrerade äktenskapsförordet om du till exempel har tappat bort det. 

Om äktenskapsförordet har registrerats före 1.3.2003 ska en kopia begäras hos den tingsrätt som har registrerat äktenskapsförordet. Kontaktuppgifterna till tingsrätterna hittar du här.

Information om äktenskapsförord behövs i allmänhet vid boutredning i samband med bouppteckning eller vid avvittring i samband med äktenskapsskillnad. 

Om ni vill veta om ert äktenskapsförord har registrerats, kontakta oss 

Per e-post 

Ni kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att informationen är krypterad. Ange  [email protected] som mottagare när du skickar krypterad e-post. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post 

Per telefon 

Telefonnummer 0295 536 244. 

Telefonservice vardagar klockan 9–12. 

Pris 

Ett utdrag ur registret över äktenskapsförordsärenden kostar 22 euro. 

Vanliga frågor 

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 536 411, numret är riksomfattande. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors