Beställning av kopia av ett registrerat äktenskapsförord 

Vi sparar uppgifter om äktenskapsförord i registret över äktenskapsförordsärenden. Du kan begära ett utdrag ur registret och en kopia av det registrerade äktenskapsförordet om du till exempel har tappat bort det. 

Om äktenskapsförordet har registrerats före 1.3.2003 ska en kopia begäras hos den tingsrätt som har registrerat äktenskapsförordet. Kontaktuppgifterna till tingsrätterna hittar du här.

Information om äktenskapsförord behövs i allmänhet vid boutredning i samband med bouppteckning eller vid avvittring i samband med äktenskapsskillnad. 

Om ni vill veta om ert äktenskapsförord har registrerats, kontakta oss per e-post eller per telefon.

Pris 

Ett utdrag ur registret över äktenskapsförordsärenden kostar 22 euro. 

Vanliga frågor 

Kontakta oss

E-post 

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider:

  • mån 9–15
  • tis–fre 9–12

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen