Styrkande av underskrifter

Du behöver en notarius publicus tjänster då du måste officiellt styrka riktigheten av din underskrift.

Då du behöver en notarius publicus att styrka din underskrift på ett dokument måste du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppvisa identitetshandling med bild och underteckna dokumentet i notarius publicus närvaro. Dokumentet markeras med att du egenhändigt undertecknat det och notarius publicus undertecknar dokumentet. Identitetsbeviset ska vara antingen ett pass eller ett identitetskort med bild.

Gör så här

  • Du ska personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och underteckna dokumentet i närvaro av notarius publicus.
  • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten.  
    Tidsbokning
  • Ta med dig dokumentet och pass eller identitetskort. Observera att körkortet inte är ett officiellt identitetsbevis.  
  • I dokumentet antecknas att du egenhändigt undertecknat dokumentet och notarius publicus undertecknar dokumentet.

Pris

  • Styrkandet av underskriften kostar 17 euro per underskrift.

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats styrker han/hon din underskrift medan du väntar.

Så här får du dokumentet:

Du får dokumentet per post.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 626 922