Styrkande av underskrifter

Du behöver en notarius publicus tjänster då du måste officiellt styrka riktigheten av din underskrift.

Då du behöver en notarius publicus att styrka din underskrift på ett dokument måste du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppvisa identitetshandling med bild och underteckna dokumentet i notarius publicus närvaro. Dokumentet markeras med att du egenhändigt undertecknat det och notarius publicus undertecknar dokumentet. Identitetsbeviset ska vara antingen ett pass eller ett identitetskort med bild.

Gör så här

  • Du ska personligen besöka ämbetsverket.
  • Beroende på serviceställe kan du behöva boka tid på förhand. Det står på serviceställets sida om man ska boka tid i förväg.

Myndighetens serviceställen

Pris

Styrkandet av underskriften kostar 14 euro per underskrift.

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats styrker han/hon din underskrift medan du väntar.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

Vanliga frågor