Uppgiftsklasser för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

På den här sidan finns en förteckning över Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas vanligaste uppgifter. Med hjälp av listan får du en närmare bild av vilken information ämbetsverket behandlar.

Med hjälp av uppgiftsklasserna kan du precisera din begäran om information. Om möjligt, precisera till vilka uppgifter inom ämbetsverket din begäran om information hänför sig. Detta gör det snabbare att hitta information och behandla din begäran om information.