Hoppa till innehåll

OBS!

​​​​​​​Priserna för invånarförteckningarna i Webbapplikationen för BDSförfrågan förändrades den 1.2.2024. Ladda ner den nya prislistan här.

Invånarförteckning till disponentbyråer och servicebolag

Invånarförteckningarna är en självbetjäningsapplikation som erbjuds disponentbyråer och servicebolag och som gör det möjligt att välja invånarsituationen

 • i bostadsbolag,
 • en byggnad som ägs av ett bostadsbolag eller
 • en enskild lägenhet.

Informationen kan laddas ner som PDF-fil eller i Excel-format.

Denna tjänst är endast avsedd för disponentbyråer och servicebolag. Om du till exempel representerar ett bostadsaktiebolag eller är privatperson som boendedisponent i ett bostadsaktiebolag, hittar du anvisningar för att få en invånarförteckning på sidan Övriga intyg.

Informationstjänsten för invånarförteckningar kan tas i bruk genom ansökan om datatillstånd via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst. Tjänsten är avgiftsbelagd, minimidebiteringen är 7 euro / månad.

BDSförfrågan har övergått till tvåfaktorsautentisering 

Tjänsten för urval av invånarförteckningar används i webbläsarapplikationen BDSförfrågan, där tvåfaktorsautentisering har introducerats. Även i urvalstjänsten för invånarförteckningar används tvåfaktorsautentisering.

Gör så här

Informationstjänsten för invånarförteckningar kan tas i bruk genom ansökan om datatillstånd via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst.

E-tjänsten förutsätter att användaren identifierar sig stark med ett personkort, med ett organisationskort, med ett mobilcertifikat eller med nätbankskoder.

I det skede då sökanden ansöker om datatillstånd ska sökanden uppge uppgifter om de byggnader som hen förvaltar och för vilka man vill hämta invånarförteckningar från tjänsten. Tillståndshavaren ska ange de permanenta byggnadsbeteckningarna, adresserna och FO-numret för det bostads- eller fastighetsaktiebolag som äger byggnaderna och samtidigt försäkra sig förvaltar dessa byggnader. Den permanenta byggnadsbeteckningen är 10 tecken lång, innehåller 9 numeriska tecken och börjar alltid med 1, till exempel 123456789A. Den permanenta byggnadsbeteckningen finns bland annat i fastighetsbeskattningsbeslutet eller i Liiteri-informationstjänsten. Uppgifterna ska bifogas till webbansökan som bilaga (exempelbilaga, länk).

Ansökan om datatillstånd

 1. Logga in i e-tjänsten.
 2. Välj Påbörja en ny ansökan i e-tjänsten.
 3. Välj Företag och samfund som kundtyp.
 4. I menyn Jag vill söka information om befolkningsdatasystemet väljer du Ansökan om datatillstånd till BDSförfrågan.
 5. Öppna rullgardinsmenyn med Ny ansökan som standard och välj Invånarförteckningsurval, BDSförfrågan.
 6. Bekanta dig med datatillståndet så att du kan godkänna villkoren för datatillståndet och förbinda dig att följa dem.
 7. Välj Servicebolag och disponentverksamhet som din organisations näringsgren.
 8. I fältet Tilläggsuppgifter kan du till exempel berätta närmare om uppgifternas användningsändamål (till exempel vattenfakturor).
 9. Bifoga de bilagor som behövs till nätansökan (under Bilagor). Du kan fylla i uppgifterna i den färdiga Excel-mallen (länk).

Tilläggsuppgifter vid behov [email protected]

Efter att datatillståndet beviljats ska du ännu meddela uppgifterna om vem som gjort urvalet med en separat ansökan.

Du kan också vid behov skicka in nya byggnader med en bilaga enligt mallen (länk) per e-post till [email protected] medan du använder tjänsten. Ange er organisations kundnummer som du har fått i samband med att datatillståndet beviljades.

Handläggningstid

Behandlingstiden för ansökan om dataanvändningstillstånd för invånarförteckningen är cirka 2 veckor.

Mer information

Om du har frågor om urvalen i Invånarförteckningen kan du kontakta oss per e-post [email protected]

Prislista

 • Invånarförteckningsurval 6 euro per urval. Även felaktigt urval debiteras.
 • Dataenheter som lämnats ut i samband med invånarförteckningar 0,055 euro per dataenhet
 • Användarspecifik fast månadsdebitering per användarkod: 1 euro
 • Minimidebiteringen per månad är 7 euro / faktura.

Dokument som berör ärendet

Samarbetspartner

Våra samarbetspartner som också erbjuder invånarförteckningar:

 • Alma Talent Oy
 • Suomen Asiakastieto Oy

Finlands invånarantal 5 635 667