Dödsfall utomlands 

Om din närstående avlider utomlands ska du meddela oss om detta enligt anvisningarna på denna sida. Vi sparar uppgiften i befolkningsdatasystemet och skickar därefter ett utdrag till dig.  

Finska medborgare bosatta i Sverige 

De svenska myndigheterna skickar automatiskt information om dödsfallet till Finland när den avlidne är finsk medborgare. Om personen har varit både finsk och svensk medborgare anser Sverige att han eller hon endast är en egen medborgare och informerar inte om dödsfallet. En anhörig till en dubbelmedborgare måste alltså se till att anmälan görs.  

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan.        

Anmälan om dödsfall utomlands 

2. Ta reda på om den ursprungliga dödsattesten ska legaliseras eller översättas.       

Läs mer om legalisering av handlingar

3. Lämna in handlingarna till oss antingen genom att besöka vårt serviceställe, via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 26, FI-68601 Jakobstad. Skannade handlingar kan inte godkännas.      

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar. 

Nödvändiga handlingar: 

  • ifylld blankett för dödsfall utomlands     
  • en dödsattest eller ett befolkningsregisterutdrag utfärdat av en utländsk myndighet och legaliserat enligt behov, av vilken uppgiften om dödsfallet framgår (handlingen ska lämnas in i original eller som bestyrkt kopia) 
  • vid behov en legaliserad översättning av intyget, antingen i original eller som bestyrkt kopia. 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när uppgiften om dödsfallet har sparats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris

Avgiftsfri

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden per telefon, eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit.

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post.

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden via e-post eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. OBS! För tillfället svarar vi inte på förfrågningar gällande handläggningstiden. Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen