Att få eller adoptera barn

Det krävs inga åtgärder av föräldrarna för att ett barn som föds i Finland ska få en personbeteckning. Sjukhuset meddelar uppgifterna om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet. I samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet.

En finsk medborgare född utomlands får en personbeteckning då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på begäran av föräldrarna har registrerat barnet i befolkningsdatasystemet.

Ett barn som adopteras från utlandet får vanligen en personbeteckning efter sin ankomst till Finland. Barn som adopteras från vissa särskilda länder får dock personbeteckning redan innan ankomsten.

Läs mera om personbeteckningen.

Översättningen av den här sidan är på kommande. Vänligen kontakta vår kundtjänst för att få information på svenska

Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle tai Suomessa adoptoidulle lapselle ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus.  

Adoptio

Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella tuomioistuimelta. Adoptiota haluavan on ennen hakemuksen jättämistä pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta adoptioneuvontaa. Tuomioistuin vahvistaa myös tietyin edellytyksin täysi-ikäisen henkilön adoption. Tuomioistuin tallentaa tiedot adoptiosta väestötietojärjestelmään.  

Lue lisää henkilötunnuksesta

Lapsen tietojen ilmoittaminen

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake lähetetään tietojen rekisteröinnin jälkeen lapsen äidille. Lomakkeesta selviää myös lapsen henkilötunnus.  Lapsen nimet ja äidinkieli tulee ilmoittaa lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä joko Digi- ja väestötietovirastolle tai seurakunnalle, jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. 

Lue lisää lapsen tietojen ilmoittamisesta

Ulkomailla syntynyt lapsi

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen saa henkilötunnuksen, kun Digi- ja väestötietovirasto on vanhempien pyynnöstä rekisteröinyt lapsen väestötietojärjestelmään. 

Lue lisää ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinnistä

Vanhemmuuden vahvistaminen

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan selvittää lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto. Jos lapsi on syntynyt avioliiton aikana, lapsen isä on automaattisesti aviopuoliso. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi pitää selvittää ja vahvistaa.

Lapsen synnyttäneen äidin lisäksi myös hedelmöityshoitoon suostumuksen antanut nainen voidaan vahvistaa äidiksi.

Isyyden tunnustamisen vahvistaminen ja aviomiehen isyyden kumoaminen 

Äitiyden tunnustamisen vahvistaminen 

Finlands invånarantal 5 544 719