Having or adopting a child

Parents of newborn children born in Finland need not take any measures to obtain a personal identity code for the child. The hospital provides the necessary details of all births to the Population Information System, and when the child’s birth is registered, a personal identity code is issued for him or her.

Finnish citizens born abroad are issued a personal identity code when the parents of the child have issued a request to the Digital and Population Data Services Agency, which then registers the child in the Population Information System.

Children adopted from abroad are generally issued a personal identity code after their arrival in Finland. When the child is adopted from certain countries, however, the personal identity code is issued before the arrival.

Read more about personal identity code

Translation of this page is on its way. Please contact our customer service for information in English. 

Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle tai Suomessa adoptoidulle lapselle ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus.  

Adoptio

Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella tuomioistuimelta. Adoptiota haluavan on ennen hakemuksen jättämistä pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta adoptioneuvontaa. Tuomioistuin vahvistaa myös tietyin edellytyksin täysi-ikäisen henkilön adoption. Tuomioistuin tallentaa tiedot adoptiosta väestötietojärjestelmään.  

Lue lisää henkilötunnuksesta

Lapsen tietojen ilmoittaminen

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake lähetetään tietojen rekisteröinnin jälkeen lapsen äidille. Lomakkeesta selviää myös lapsen henkilötunnus.  Lapsen nimet ja äidinkieli tulee ilmoittaa lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä joko Digi- ja väestötietovirastolle tai seurakunnalle, jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. 

Lue lisää lapsen tietojen ilmoittamisesta

Ulkomailla syntynyt lapsi

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen saa henkilötunnuksen, kun Digi- ja väestötietovirasto on vanhempien pyynnöstä rekisteröinyt lapsen väestötietojärjestelmään. 

Lue lisää ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinnistä

Vanhemmuuden vahvistaminen

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan selvittää lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto. Jos lapsi on syntynyt avioliiton aikana, lapsen isä on automaattisesti aviopuoliso. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi pitää selvittää ja vahvistaa.

Lapsen synnyttäneen äidin lisäksi myös hedelmöityshoitoon suostumuksen antanut nainen voidaan vahvistaa äidiksi.

Isyyden tunnustamisen vahvistaminen ja aviomiehen isyyden kumoaminen 

Äitiyden tunnustamisen vahvistaminen 

Population of Finland 5 544 634