Qualified certificate 

Digi- ja väestötietoviraston myöntämää henkilövarmennetta voidaan käyttää henkilön todentamiseen, viestin salaukseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. Digi- ja väestötietoviraston allekirjoitusvarmenne täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain mukaisia hyväksyttyjä varmenteita koskevat vaatimukset. Tunnistus- ja salausvarmenne on korkean tason vaatimukset täyttävä tunnistusväline. 

The citizen certificate consists of two certificates, an authentication and encryption certificate and a signature certificate, or qualified certificate. The signature certificate of citizen and organisation certificates issued by the Digital and Population Data Services Agency is a qualified certificate.

The Digital and Population Data Services Agency is the first and only qualified certification authority in Finland. The Finnish Communications Regulatory Authority monitors qualified certification activities.

Digital signature is an electronic signature that is produced using an encryption method. An electronic signature certified by a qualified certification authority holds the same legal effect as a handwritten signature in all EU countries. An electronic signature created using a qualified certificate utilises Public Key Infrastructure (PKI). An e-mail programme, for example, turns messages that are encrypted using the signer’s private key into an encrypted digital signature. The message recipient, i.e. the party trusting the certificate, unlocks the signature using the public key sent by the sender. The software takes care of the identification and comparison. If the sent and received data match, the signature is authentic.

Population of Finland 5 542 059