Hoppa till innehåll

Digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vi på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata stöder och utbildar aktörer inom digitalt stöd, undersöker digitalt stöd och digital kompetens och utvecklar gemensam praxis för digitalt stöd.  Vi vill utveckla och stärka ett digitalt kompetent Finland.

I vårt arbete genomför vi verksamhetsmodellen för digitalt stöd (på finska) som har utarbetats i samarbete med finansministeriet.

Vad gör vi?

Vi tar reda på hur behoven inom digitalt stöd och digital kompetens förändras i samhället

Vi lovar att själva producera och sammanställa forskningsdata om behoven inom digital kompetens och digitalt stöd.  Med hjälp av forskningsdata kan aktörer inom digitalt stöd bättre rikta och förutse tillhandahållandet av digitalt stöd.

Läs mer och utnyttja våra tjänster

Vi utvecklar praxis för digitalt stöd tillsammans med aktörer inom digitalt stöd

Vi lovar att styra och stöda arbetet för aktörer inom digitalt stöd med effektiva rekommendationer som baserar sig på forskningsdata. Vi säkerställer att nätverket för aktörer inom digitalt stöd har aktuell kompetens för att ge digitalt stöd. Vi lovar att utveckla kompetensen hos digitala stödjare och praxis för digitalt stöd tillsammans med aktörerna. Vi lovar att stöda digitala stödjare när det gäller att hitta digitalt stöd och utveckla styrningen till tjänster mellan aktörerna.

Läs mer och utnyttja våra tjänster

Vi påverkar genom att kommunicera och skapa partnerskap

Vi lovar att kommunicera riktat, sakkunnigt och omfattande om aktuella fenomen och god praxis inom digitalt stöd. Vi lovar att bygga strategiska partnerskap med olika aktörer i samhället så att vi tillsammans kan göra det digitala stödet effektivare. Vi lovar också att utveckla effekten av våra egna tjänster och ta hand om vår egen kompetens.

Vår verksamhet grundar sig på samarbete med nätverk och intressentgrupper. Förtroendet och uppskattningen mellan aktörerna inom det digitala stödet är något väsentligt i arbetet. En människoorienterad utveckling av det digitala stödet som motsvarar behovet förutsätter starka partnerskap samt kontinuerlig dialog och nätverksbaserat arbete mellan aktörerna.

Läs mer och utnyttja våra tjänster

Innehållet i den förnyade verksamhetsmodellen för digitalt stöd 2023

Årets tema är digitalt mod, som är ett viktigt delområde inom digital kompetens i framtiden. Med digitalt mod avser vi mod att pröva och ta i bruk nya eller uppdaterade digitala apparater och tjänster eller att utvecklas i användningen av dem.

Välkommen med att öka det digitala modet och stödja utvecklingen av digitaliseringen i Finland!

Utöver digitalt mod fokuserar vi i vår verksamhet på följande helheter:

  • Vi uppdaterar och förnyar våra tjänster för dem som erbjuder digitalt stöd
    Exempel på dessa är uppdatering av de etiska anvisningarna för digitalt stöd och termen digitalt stöd, den digitala stödjarens inlärningsväg och arbetsboken för utvecklare av digitalt stöd.

  • Vi producerar en lägesbild av det digitala stödet
    Våra lägesbildsprodukter är bland annat Rapporten om digital kompetens och utredningen om kundupplevelsen inom det digitala stödet.

  • Vi utvecklar helheten för digitalt stöd enligt olika teman
    Våra utvecklingsteman år 2023 är digitalt stöd i välfärdsområdena, digitalt stöd för arbetslösa arbetssökande och digital identitet samt det digitala stödets servicestruktur och tillgänglighet.

Bekanta dig med den förnyade verksamhetsmodellen för digitalt stöd 

och läs om ämnet i vår gemensamma blogg som vi upprätthåller i samarbete med FM:
Prioritering av elektronisk ärendehantering kräver digitalt stöd och utveckling av digitala färdigheter

 

Vad tycker du om vår webbplats?

Vi skulle gärna höra dina tankar. 

Ge respons och lämna utvecklingsförslag


Genom att utveckla det digitala stödet säkerställer vi att var och en har möjlighet till en egen digital vardag! 


 

Genom att utveckla det digitala stödet säkerställer vi att var och en har möjlighet till en egen digital vardag! 

Finlands invånarantal 5 631 879