BDS-gränssnitt för byggnadsuppgifter

BDS-gränssnitt för byggnadsuppgifter BDS-gränssnittet möjliggör meddelandebaserade funktioner för anmälan av uppgifter om byggnadsprojekt och byggnader i realtid samt begränsade ajourhållningsfunktioner mellan kommunens programvara för byggnadstillsyn och befolkningsdatasystemet.

Tekniska krav för användning av gränssnittet i kommunen:

  • tillstånd utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att anmäla byggnadsuppgifter
  • programvara för byggnadstillsynen som stöder användningen av BDS-gränssnittet
  • införande av befolkningsdatasystemets permanenta byggnadsbeteckning (BDS-PBB) och permanenta lägenhetsbeteckning (BDS-PLB)
  • servicecertifikat utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tekniska uppgifter och ibruktagandet av gränssnittet för ajourhållning av befolkningsdatasystemet

Tjänsten består av flera Simple Object Access Protocol (SOAP) och Representational state transfer (REST) gränssnitt.

De kundtillämpningar som genererar meddelandet ska använda ett av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utfärdat certifikat för kryptering av meddelanden. Vid överföring av meddelanden används ett skyddat protokoll, Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder programleverantörerna en testmiljö i begränsad utsträckning under den tiden som programutvecklingen pågår. Innan kundprogrammet tas i produktionsbruk i ajourhållning av byggnadsuppgifter, ska programmet som använder sig av BDS-gränssnitten ha testats och godkänts i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information och tekniska beskrivningar av BDS-gränssnitten på begäran från [email protected]

Stöd under produktionsanvändningen

Om du behöver hjälp i problemsituationer, t.ex. om förmedlingen av byggnadsuppgifter via gränssnittet inte lyckas till befolkningsdatasystemet, kontakta då först kommunens programleverantör.

Om programleverantörens stöd inte kan lösa problemet, skicka e-post till adressen [email protected]. För att vi skall kunna snabbt utreda ärendet är det bra att till meddelandet foga så mycket uppgifter som möjligt om händelsen, bl.a. exakt datum och klockslag då felet inträffade, en bild av felet, byggnadsbeteckning, BDS bygglovsbeteckning, fastighetsbeteckning, skärmbild av felet och/eller skickat XML-meddelande osv.

Pris och handläggningstid

Det är avgiftsfritt för kommunen att använda BDS-gränssnittet för ajourhållning av byggnadsuppgifter.

För det servercertifikat som användningen förutsätter faktureras enligt gällande prislista.

Läs mer om handläggningstiden och leveranstiderna för servicecertifikaten

 

Finlands invånarantal 5 631 879