Förnamnsändring

Var och en ska ha ett förnamn. Förnamnen får vara högst fyra till antalet. Namn som är förenade med bindestreck räknas som ett namn. Förnamnet kan ändras med ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Gör så här

Du kan ansöka om ett namnändring med Namnändringstjänst. 

Namnändringstjänst

Du kan ansöka om ett namnändring också med en elektronisk blankett.

Elektronisk blankett

Du kan ansöka om ett namnändring också per post eller krypterad epost med en blankett.

Blankett

Det går också att ansöka om namnändring genom att besöka en av våra serviceställen.

Pris

Handläggningsavgiften för en namnändring är 55 euro.

Om du inte betalar handläggningsavgiften när du gör ansökan, skickar vi fakturan till dig via Suomi.fi-meddelande eller per post. Vi börjar handläggningen efter att du har betalat handläggningsavgiften.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Ärenden:

  • namnändring
  • ändra förnamn
  • ändra efternamn
  • ansökan on namnändring

Email

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefonnummer 0295 539 004

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Länkar till lagar som berör ärendet