Ändring av förnamn

Var och en måste ha minst ett och högst fyra förnamn. Som ett namn räknas namn som har förenats med varandra med bindestreck.  

Du kan ändra ditt förnamn i Finland om  

 • du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
 • du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Du kan ansöka om ändring av ditt förnamn hos oss när du vill 

 • byta ditt förnamn 
 • ändra ordningen på dina förnamn 
 • lägga till eller ta bort förnamn 
 • lägga till bindestreck i ditt förnamn eller ta bort det. 

Namnet ska ha en stor begynnelsebokstav, men andra än begynnelsebokstäver kan inte vara skrivna med stor bokstav (t.ex. Anne och Riitta-Liisa går, men ANNE och Riitta-liisa går inte). Kom ihåg att skriva tydligt i din ansökan vilka bokstäver i namnet som ska skrivas med stor bokstav och vilka som ska skrivas med liten bokstav. 

Namn som ändrats utomlands 

Om du har ändrat ditt förnamn genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte ansöka om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad. 

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Anmälan och ändring av ett barns namn

Om ditt barns namn ännu inte har sparats i befolkningsdatasystemet är det fråga om att anmäla barnets uppgifter. Gör då inte en ansökan om namnändring, utan anmäl ditt barns uppgifter enligt anvisningarna på vår webbplats.  

Ett minderårigt barns namn som antecknats i befolkningsdatasystemet kan ändras med hjälp av anvisningarna på denna sida.

Så här handlägger vi din ansökan 

1. Skicka ansökan 

Gör ansökan enligt anvisningarna nedan.  

Vi skickar inget separat bekräftelsemeddelande om att vi har tagit emot din ansökan. 

2. Handläggningen av ansökan 

Vi handlägger din ansökan om namnändring först när du har betalat handläggningsavgiften och vi handlägger ansökningarna i ordning enligt ankomstdatum. Därför kan ansökningar som betalats i samband med inlämnandet av ansökan framskrida snabbare. Observera att avgiften inte återbetalas även om du återkallar din ansökan eller om det blir avslag på ansökan. 

Vi kan be dig om tilläggsuppgifter om det sökta namnet eller begära handlingar som saknas. I vissa fall ber vi dessutom nämnden för namnärenden om ett utlåtande, varvid handläggningen av ansökan tar längre tid.  

Du kan tyvärr inte följa hur handläggningen av din ansökan framskrider. Du hittar dock den genomsnittliga handläggningstiden på den här sidan.  

3. Avgörande 

När vi har behandlat din ansökan får du ett skriftligt beslut per post, e-post eller Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk. Ditt namn ändras i befolkningsdatasystemet den dag beslutet fattas.  

Efter namnändringen får du automatiskt ett nytt FPA-kort per post. Du måste dock själv förnya ditt pass, identitetskort och körkort så att de motsvarar ditt nya namn.  

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det hos förvaltningsdomstolen.  

Gör så här

Välj det sätt att ansöka om namnändring som är lämpligast för dig:

1. Elektronisk namnändringstjänst

I vår elektroniska tjänst kan du endast göra en ansökan som gäller dig själv om du är stadigvarande bosatt i Fastlandsfinland och är myndig.  

Användningen av tjänsten förutsätter stark identifiering. Observera också att handläggningsavgiften betalas i samband med ansökan.

Namnändringstjänst

2. Webblankett

Gör ansökan med webblanketten om  

 • du ansöker om namnändring i samband med fastställande av könstillhörighet
 • du är minderårig och har nätbankskoder 
 • du ansöker om namnändring för ditt minderåriga barn 
 • du ansöker om namnändring för flera familjemedlemmar samtidigt 
 • du av någon annan orsak inte kan göra ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten.  

Användningen av tjänsten förutsätter stark identifiering.

Vi skickar fakturan till dig per post till din hemadress eller till Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk. Vi handlägger din ansökan efter att avgiften har betalats. Handläggningsavgiften debiteras för varje person, även om namnändringen söks på en blankett för flera personer. 

Om samtycken behövs för ansökan kan även den som ger sitt samtycke underteckna denna blankett.  

Om ansökan saknar nödvändiga underskrifter ber vi om dem separat. Handläggningen av ansökan framskrider snabbare om ansökan redan innehåller alla nödvändiga underskrifter. Samtycket till namnändringen kan också lämnas in separat med en särskild samtyckesblankett eller per e-post.

Namnändringsansökan med webblankett

3. Nedladdningsbar blankett

Du kan också göra ansökan om namnändring på en utskrivbar blankett på webben. Spara blanketten på din dator innan du fyller i den. 

Skicka den ifyllda blanketten med underskrifter till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors eller per krypterad e-post. Då får du fakturan per post till din hemadress eller till Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk. 

Ansökan on namnändring med blankett

Pris

Behandlingsavgiften för ansökan om ändring av förnamn är 60 euro per namnändring eller per sökande.

Om du inte betalar handläggningsavgiften i samband med att du gör ansökan, skickar vi fakturan separat till dig som ett Suomi.fi-meddelande eller per post. Vi tar upp din ansökan i handläggningskön när du har betalat handläggningsavgiften.

Handläggningstiderna

Ändring av förnamn

 • Om du har gjort ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten, 3 veckor.
 • Handläggningstiden för övriga ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften. Handläggningstiden är då cirka 2-5 månader.
 • Om vi ber dig om en tilläggsutredning till din ansökan eller ett utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden vara längre. 

Ändring av efternamn

När du ansöker om ett efternamn som du tidigare har använt

 • Om du har gjort ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten, 1 månad. 
 • Handläggningstiden för övriga ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften. Handläggningstiden är då cirka 2-5 månader. 
 • Om vi ber dig om en tilläggsutredning är handläggningstiden längre. 

När du ansöker om ett efternamn som du inte har använt tidigare

 • Handläggningstiden, 2-5 månader.
 • Handläggningstiden för ansökan beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften och lämnar in eventuella bilagor. 
 • Om vi begär utlåtande av Nämnden för namnärenden är handläggningstiden längre.

Ändring av efternamn vid ingående av äktenskap

Du kan fråga våra experter på äktenskapsfrågor om handläggningstiden. 

Anmälan om barnets namn

Vanliga frågor

Kontakta oss 

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Du kan sköta ärenden som gäller för- och efternamn med oss på följande sätt:

E-post

Kontakta oss i första hand via e-post.

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Ange åtminstone dina personuppgifter och det ärende som ditt meddelande gäller.

Obs! När du anmäler barnets namn eller andra uppgifter om barnet, välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 539 004.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats. 

Postning av handlingar

Du kan också skicka de nödvändiga handlingarna till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

Lagar som berör ärendet