Hoppa till innehåll

Kommunernas urvalstjänst

Kommunernas urvalstjänst är en webbläsarbaserad urvalstjänst i BDSförfrågan, med hjälp av vilken en kommun kan ta ut de personuppgifter ur befolkningsdatasystemet som kommunen behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter och för att kontakta kommuninvånarna.

Med hjälp av tjänsten kan man till exempel ta fram alla invånare i kommunen, personer i en viss ålder, samt födda, döda eller nyligen inflyttade personer.

BDSförfrågan har övergått till tvåfaktorsautentisering 

Länkar relaterade till tjänsten

Se även

Om ditt informationsbehov gäller invånare som har flyttat från kommunen eller är tillfälligt bosatta, är den rätta tjänsten Den offentliga förvaltningens urvals- och uppdateringstjänst

Finlands invånarantal 5 629 543