NYTT | Ska du skicka oss en egendomsförteckning eller ett års- eller slutredovisning för en mindreårig? Nu kan du skicka den med bilagor enkelt ock säkert med hjälp av ett onlineformulär. Du hittar de rätta formulären på vår webbplats.

Vanliga frågor om intressebevakning för minderåriga 

Frågor som gäller intressebevakning för minderåriga har delats in i olika teman. 

Den minderårigas egendom

Att vara intressebevakare för en minderårig

Förteckning över egendom

Årsredovisning och slutredovisning

När kan vi förlänga redovisningsperioden eller befria intressebevakaren från skyldigheten att upprätta årsredovisning?

Vi kan befria intressebevakaren från redovisningsskyldigheten eller bestämma att redovisningsperioden är längre än ett år. Det kan vi göra endast om huvudmannens egendom är av ringa omfattning eller av sådan art att huvudmannens intresse inte kräver att en redovisning görs årligen. Det kan exempelvis handla om när huvudmannens egendom till största delen består av en fastighet eller bostadsaktier som intressebevakaren inte kan sälja utan tillstånd som sökts hos oss.

I allmänhet kan vi befria intressebevakaren från årsredovisningsskyldigheten eller förlänga redovisningsperioden först efter att den första årsredovisningen har lämnats in. Befrielse från årsredovisningsskyldighet gäller i allmänhet tills vidare.

Skötseln av dödsboets ärenden

Myndig huvudman

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 635 667