Personuppgifter i befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter.

Kontroll av egna uppgifter!

Via denna service kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet.

Kontroll av egna uppgifter

Du kan korrigera uppgifter som du inte kommer åt att uppdatera i tjänsten genom att besöka serviceställen

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • spärrmarkering
  • förbud mot utlämnande av uppgifter
  • anmälan om religionssamfund
  • registrera barn
  • omhändertagande
  • dödsannonser
  • registrera adoption
  • dödförklaring
  • fastställa kön

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen