Kundtjänst för organisationer

Kundtjänst för organisationer betjänar företag och andra organisationer på vardagar.

Kundtjänsten ger råd och hjälp med anknytning till alla våra tjänster som är riktade till organisationer.

Kontakta oss

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.