Kundtjänst för organisationer

Gäller ditt ärende följande?

Kundservicen för organisationer ger organisationerna råd och handledning vardagar kl. 9–15 i följande ärenden:

 • Suomi.fi-serviceadministration
 • Suomi.fi-servicedatalager
 • Suomi.fi-informationsleden
 • Suomi.fi-fullmakter
 • Suomi.fi-webbtjänsten
 • Suomi.fi-meddelanden
 • Suomi.fi-identifikation
 • BDS-förfrågan och -gränssnittet
 • Plocknings- och uppdateringstjänsten
 • Servercertifikat
 • BDS-ändringsdatatjänsten
 • Underhåll av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Kontaktuppgifter

•    Per telefon 0295 535 115 (vardagar kl. 9–15)
•    Per e-post [email protected] Öppnas i en ny flik
•    Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Postadress: Ansökningar för registrering av Suomi.fi-fullmakter

•    Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

Gäller ditt ärende följande?

 • äktenskap
 • förmyndarskap / intressebevakning
 • notarius publicus tjänster
 • flytt- och fastighetsärenden
 • fastställande av delägarförteckning i en bouppteckning, europeiskt arvsintyg
 • bestyrkande av köp
 • intyg från befolkningsdatasystemet
 • registrering av utlänningar och internationella ärenden
 • fastställande av föräldraskap
 • befolkningsuppgifter

Kontakta kundservicen för privatpersoner

Samtalspris

Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.