Kundtjänst för organisationer

Kundtjänst för organisationer betjänar företag och andra organisationer på vardagar.

Kundtjänsten ger råd och hjälp med anknytning till alla våra tjänster som är riktade till organisationer.

Kontakta oss

  • Per telefon 0295 53 5115 (må-fr kl. 10-15)
  • Per e-post [email protected]
  • Vi betjänar på finska, svenska och engelska. 

Vår kundtjänst är belastad 

Organisationskundernas kundservice och behandlingen av fullmaktsansökningar är för närvarande överbelastade. Det lönar sig att skicka förfrågningar om fullmaktsansökan per e-post till adressen [email protected]

Handläggningstiden för fullmaktsansökningar är för närvarande i genomsnitt två månader. Om du har skickat fullmaktsansökan elektroniskt kan du kontrollera statusen på din ansökan genom att logga in på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Vi beklagar situationen!

Söker du information om att Katso-tjänsten har upphört?

Eftersom vår kundservice för närvarande är överbelastad rekommenderar vi att ni också bekantar er med vår sida som ger anvisningar om Katso-ärenden: 

Avsluta Katso – anvisningar och svar på vanliga frågor

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.