Kundtjänst för organisationer

Gäller ditt ärende följande?

Kundservicen för organisationer ger organisationerna råd och handledning vardagar kl. 9–15 i följande ärenden:

 • Suomi.fi-serviceadministration
 • Suomi.fi-servicedatalager
 • Suomi.fi-informationsleden
 • Suomi.fi-fullmakter
 • Suomi.fi-webbtjänsten
 • Suomi.fi-meddelanden
 • Suomi.fi-identifikation
 • BDS-förfrågan och -gränssnittet
 • Plocknings- och uppdateringstjänsten
 • Servercertifikat
 • BDS-ändringsdatatjänsten
 • Underhåll av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Kontaktuppgifter

•    Per telefon 0295 535 115 (vardagar kl. 9–15)
•    Per e-post [email protected] Öppnas i en ny flik
•    Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Postadress: Ansökningar för registrering av Suomi.fi-fullmakter

•    Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

Gäller ditt ärende följande?

 • äktenskap
 • förmyndarskap / intressebevakning
 • notarius publicus tjänster
 • flytt- och fastighetsärenden
 • fastställande av delägarförteckning i en bouppteckning, europeiskt arvsintyg
 • bestyrkande av köp
 • intyg från befolkningsdatasystemet
 • registrering av utlänningar och internationella ärenden
 • fastställande av föräldraskap
 • befolkningsuppgifter

Kontakta kundservicen för privatpersoner

Samtalspris

Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Finlands invånarantal 5 629 543