Intyg över civilstånd 

Med intyg över civilstånd kan du intyga ditt civilstånd. Av intyget framgår det om du är gift, i ett registrerat partnerskap, ogift, frånskild eller änka/änkling.

Beställ via självbetjäningen

Följande uppgifter anges i intyget när du beställer ett standardintyg via självbetjäningen. Ett standardintyg innebär att intyget alltid innehåller samma uppgifter och valfria uppgifter: 

 • Ditt namn
 • Födelsedatum
 • Civilstånd
 • Hemkommun 

Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post, telefon eller blankett

Kom ihåg att först kontrollera med utländska myndigheter om du behöver ett intyg över att enligt finsk lag ingå äktenskap inför utländsk myndighet. Mer information om intyget: Hindersprövning vid äktenskap.

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg över civilstånd till dig själv. Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.

Självbetjäning

För beställningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Intyget betalas som nätbetalning. Observera att du endast kan beställa utdrag till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.

Ett intyg som beställts från självbetjäningen för användning i hemlandet är förmånligare och du erhåller det genast elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.

Om du behöver ett intyg till en utländsk myndighet skickas intyget per post. Din beställning hanteras inom 2-5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.

 

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Handläggningstid

 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.
 • För beställningar som skickats via e-post och via blanketten  Lomake.fi, 2 vecka.
 • Handläggningstiden för ett intyg för utländskt bruk beställt via självbetjäningen, som skickas per post, är 1 vecka + postgången.

Pris

Självbetjäning
Du betalar intyget i samband med beställningen. 

•    Elektroniskt intyg via självbetjäning, 10 €/dokument
•    Intyg per post via självbetjäning, 16 €/dokument
•    Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning, 28 €/person
•    Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning, 46 €/person

Lomake.fi, e-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket. 

•    Utdrag/intyg 20 €/dokument
•    Släktutredning 30 €/dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 65 €/dokument
•    Manuellt uppgjort utdrag/intyg 65 €/dokument
•    EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas utdraget/intyget 12 €/dokument
•    Apostille-intyg 30 €/dokument

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • levnadsintyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg