Dataskyddbeskrivning av e-tjänsten för intessebevakning

E-tjänsten för intressebevakning är en portal för medborgare som intressebevakarna och intressebevakningsfullmäktige kan använda för att uträtta ärenden hos förmyndarmyndigheten. Även andra klienter hos förmyndarmyndigheten kan börja uträtta sina ärenden i portalen i takt med att utvecklingen framskrider.

Vi håller på att utveckla tjänsten. Den första versionen som publiceras innehåller tillståndsansökan och vissa gemensamma funktioner för tjänsten. I framtiden kommer även andra tjänster inom förmyndarverksamheten att anslutas till e-tjänstens konto.

Den första versionen är en e-tjänst som erbjuds privatpersoner och via vilken de kan skicka tillståndsansökan med bilagor till ärendehanteringssystemet Elsa. Klienten identifierar sig starkt, varefter hen kan fylla i tillståndsansökan och anhängiggöra sin tillståndsansökan. Inkomna ansökningar behandlas i ärendehanteringssystemet Elsa. Bilagorna förs också in i Toivo-systemet.