Certifikatpolicydokument arkiv

Om myndighetens namnbyte har stadgats i lagen om Myndigheten för digitalisering och be-folkningsdata (304/2019). Befolkningsregistercentralens namn ändrar 1.1.2020 till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Organisationscertifikat

Servicecertifikat

Servicecertifikat för social- och hälsovården

 

Finlands invånarantal 5 635 516