Salo 

  • Adress och våning: Kirkkokatu 1-3 B, 24100 Salo (3 vån.)
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Avgiftsfri parkeringsplats framför huset, större avgiftsfritt parkeringsområde på andra sidan vägen
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Kan nås med rullstol, några trösklar
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos kundtjänsten
  • Antal gäster: 25 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Man kan byta om efter överenskommelse, vigsellokalen i ändan av en låst korridor, klädställning i kundlokalen (inte låst)
  • Sittplatser i vigsellokalen: 10 sittplatser
  • Kundtoalett: En våning lägre ner, 2 vån.
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej