Hoppa till innehåll

Välfärdsområdenas urvalstjänst

Välfärdsområdenas urvalstjänst är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbläsarbaserade urvalstjänst i BDSförfrågan för välfärdsområdena, med vilken välfärdsområdet kan hämta nödvändiga personuppgifter ur befolkningsdatasystemet för skötsel av sina lagbaserade uppgifter samt för att kontakta invånare i välfärdsområdet.

I tjänsten kan man hämta urval till exempel med till välfärdsområdet inflyttade personer enligt viss tidpunkt, i välfärdsområdet födda personer enligt födelseår, eller invånare som i välfärdsområdet eller någon av dess kommuner fyller 100 år under pågående år. Personer som hämtas som urval är alltid personer som är stadigvarande boende i välfärdsområdet. Personer som är tillfälligt bosatta (t.ex. stugboende) kan inte hämtas som urval i tjänsten.

Urvalstjänstens datatillståndshavare kan vara välfärdsområde.

​​​​​​​Tilläggsuppgifter vid behov vtjkysely(a)dvv.fi

​​​​​​​

Gör så här

Användning av BDSförfrågan förutsätter ett datatillstånd beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Välfärdsområdet kan ansöka om att ansluta sig till datatillståndet i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst, genom att ge en utredning om dataskyddet för de uppgifter som lämnas ut i befolkningsdatasystemet och förbinda sig vid villkoren i datatillståndet. Närmare anvisningar nedan. Observera att tjänsten är avgiftsbelagd.
Bekanta dig även med Användningsvillkoren för BDSförfrågan

​​​​​​​Se även

Om ditt informationsbehov gäller invånare som har flyttat från kommunen eller är tillfälligt bosatta, är den rätta tjänsten Den offentliga förvaltningens urvals- och uppdateringstjänst