Expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare

 När du har fått ett beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket kan du börja förbereda dig på att komma till Finland. Vissa ärenden lönar det sig att sköta redan på förhand i avreselandet så går det smidigare att uträtta ärenden hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sådana ärenden är till exempel legalisering av handlingar som gäller familjeförhållanden och bokning av tid för registrering hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kan jag uträtta ärenden i expressfilen?

I expressfilen kan endast personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Migrationsverkets expressfil uträtta ärenden, nämligen 

 • specialsakkunniga 
 • tillväxtföretagare 
 • sakkunniga med EU-blåkort 
 • sakkunniga som ansökt på basis av företagsintern förflyttning
 • personer i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå 
 • och familjemedlemmar till alla ovan nämnda. 

Om du inte har fått uppehållstillstånd på ovan nämnda grunder kan du inte uträtta ärenden i expressfilen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På vår webbplats hittar du då lämpliga anvisningar för registrering av utlänningar. Läs mer om Migrationsverkets expressfil. 

Varför registrera sig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata?

Du behöver registrera dig för att sköta många praktiska ärenden i Finland. I samband med registreringen får du en personbeteckning och dina uppgifter, såsom namn, födelsedatum, kön, medborgarskap, modersmål och adress, sparas i befolkningsdatasystemet. Dessutom kan man under vissa förutsättningar anteckna uppgifter om till exempel make/maka, barn och föräldrar.

Hur lång tid tar handläggningen av mitt ärende?

Den allmänna handläggningstiden för arbetstagare är högst 2 veckor. Man strävar efter att handlägga dem som uträttar ärenden i expressfilen snabbare.

Boka tid till vårt serviceställe redan i förväg, eftersom vissa av våra serviceställen kan ha en längre kö till tidsbokningen. Bokningen kräver ingen identifiering, så du kan göra det bra även från utlandet. Hela familjen kan uträtta ärenden med samma bokade tid. 

Observera att om ditt uppehållstillstånd ännu inte är i kraft när du besöker vår byrå kan vi inte registrera en hemkommun för dig förrän tidigast från och med den dag då ditt uppehållstillstånd är i kraft. 

Kan handläggningen påskyndas?  

Handläggningen av registreringen kan inte påskyndas annat än i mycket exceptionella fall och av mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande. Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Att boka tid på förhand påskyndar dock processen. 

Gör så här 

Registrering av personuppgifter i befolkningsdatasystemet förutsätter ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Varje person som ska registreras ska vara närvarande, även barn. 

1. Boka tid till tjänsten ”Expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare” på adressen dvv.fi/tidsbokning. Alternativt kan du också boka tid till tjänsten "Registrering av utlänningars personuppgifter". Du kan boka tid redan på förhand i ditt avreseland. 

 • Hela familjen kan uträtta ärenden med samma bokade tid. Även barnen måste besöka vårt serviceställe. 

2. Fyll helst i blanketten Anmälan om registrering av utlänning på förhand. Fyll vid behov i bilagorna. Skriv ut pappersblanketten i förväg och ta med den till besöket som du bokat tid till.

 • Kryssa för "ja" på blankettens första fråga (under Bakgrundsuppgifter: Har ditt uppehållstillstånd beviljats på någon av följande grunder...).

Registrering av utlänning

Bilaga A: Äktenskap eller registrerat partnerskap 

Bilaga B: Barn 

Bilaga C: Föräldrar 

3. Ta med dig följande handlingar till tidsbokningen:  

 • Giltigt pass  
 • Uppehållstillståndskort eller beslut om uppehållstillstånd (på papper eller elektroniskt) 
 • Arbetsavtal. 
 • Om du vill att vi ska spara dina övriga personuppgifter i befolkningsdatasystemet, såsom dina familjeförhållanden, ska du ta med dig legaliserade intyg i original över dessa uppgifter, samt vid behov en översättning av dem. Kom ihåg att ta reda på om intygen ska legaliseras eller översättas.

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information.  

Du får en bekräftelse av oss när dina uppgifter har registrerats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta.  

Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

Pris 

Avgiftsfri 

Nyttiga länkar

Guiden Jobba i Finland ger dig råd i olika skeden av ankomsten till Finland. Den erbjuder alla centrala anvisningar på ett enkelt sätt på ett och samma ställe, och hänvisar till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Bekanta dig med guiden.

International House Helsinki

International House Joensuu

International House Oulu

International House Rauma

International House Tampere

International House Turku

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kontakta oss

Du hittar våra genomsnittliga handlaggingstider på vår webbplats.

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Då du skickar e-post, uppge ordet ”expressfil” i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 029 55 36300.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Serviceställen

Adresser av våra serviceställen