Fastställande av könstillhörighet

Fastställande av könstillhörighet innebär att ditt kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar din könsidentitet.

Vi kan fastställa att du tillhör ett annat kön om följande villkor uppfylls:

  • du är myndig
  • du är finsk medborgare eller bosatt i Finland
  • du skriver i din ansökan din egen redogörelse om att du varaktigt upplever dig tillhöra det kön som ska fastställas.

 I samband med fastställandet av könstillhörigheten ändras din personbeteckning.

Fastställande av könstillhörighet förutsätter att du lämnar in en ansökan och bekräftar den senare

Du kan ansöka om fastställande av könstillhörighet till ett annat kön hos oss med en ansökan.

Efter det måste du bekräfta din ansökan. Du kan bekräfta din ansökan tidigast 30 dagar och senast sex månader efter att ansökan har gjorts. Om du inte bekräftar din ansökan kan vi inte fastställa din könstillhörighet och ärendet förfaller. Då kan du om du vill göra en ny ansökan.

Gör så här

1. Gör ansökan med vår webblankett

Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat för att använda webblanketten.

Webblankett

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Kontakta oss genom att ringa vårt riksomfattande servicenummer 0295 536 411. Vi betjänar vardagar kl. 9–12.


2. Bekanta dig med informationspaketet

Vi skickar dig information om konsekvenserna av fastställandet av könstillhörighet och ändringen av personbeteckningen antingen per post eller som Suomi.fi-meddelande, om du har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk. Bekanta dig noggrant med informationspaketet.


3. Bekräfta din ansökan med webblanketten

Bekräfta din ansökan tidigast 30 dagar och senast sex månader efter att du gjort ansökan. Det enklaste sättet att bekräfta ansökan är med vår webblankett.

Webblankett för att bekräfta ansökan 

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Kontakta oss genom att ringa vårt riksomfattande servicenummer 0295 536 411. Vi betjänar vardagar kl. 9–12.


4. Vi fattar ett beslut i ärendet.

Om beslutet är positivt registrerar vi uppgiften i befolkningsdatasystemet och ändrar din personbeteckning. Till beslutet som vi skickar dig bifogas ett utdrag ur befolkningsdatasystemet ur vilket din nya personbeteckning framkommer.

Om du vid tidpunkten för fastställandet av könstillhörighet är gift eller lever i ett registrerat partnerskap förblir din partnerskapsform oförändrad. Vi meddelar din make/maka om fastställandet av din könstillhörighet.


Behöver du hjälp?

Bekanta dig med vanliga frågor nere på sidan.

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Handläggningstid

Vi skickar ett informationspaket till dig utan dröjsmål när vi har tagit emot din ansökan. 

Vi avgör din bekräftade ansökan inom cirka två veckor.

Pris

Avgiftsfritt

Vanliga frågor