Blanketter

På denna sida hittar du våra blanketter och länkar till de elektroniska blanketterna som finns i tjänsten Lomake.fi.

Vänligen notera, att tjänsten Lomake.fi sänder ingen kvittering per e-post.
Mottagningsnumret visas då formuläret skickas.

Vänligen observera innan du fyller i blanketter

Spara pdf-blanketten nedan på din dator innan du fyller i den. Öppna den med Adobe Acrobat Reader och de fält som ska fyllas i visas. Kom ihåg att spara den ifyllda blanketten. 

Vilken blankett behöver du? 

Intressebevakningsfullmakt

 Förmyndarskap

Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden

Finlands invånarantal 5 635 667