Blanketter

På denna sida hittar du våra blanketter och länkar till de elektroniska blanketterna som finns i tjänsten Lomake.fi.

Observera!

Spara blanketterna nedan på din egen dator innan du fyller i dem.

Blanketter

Klagomål om en intressebevakares eller intressebevakningsfullmäktiges verksamhet