Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) handlingar enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet (VES/TES)

Tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingarna (VES/TES) är preciserande tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingar per ämbetsverk och inrättning samt per förvaltningsområde.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas gällande och preciserande tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingar med bilagor finns som pdf-filer under länkarna nedan.

Det lönesystem som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska iaktta har avtalats separat i tjänstekollektivavtalet per 26.9.2011 samt i det preciserande tjänstekollektivavtalet om lönesystemet per 26.9.2011.

Handlingarna får inte publiceras utan tillstånd av MDB. 
 

Statens allmänna tjänstekollektivavtal

Preciserande tjänstekollektivavtal / handlingar

Protokollet grundar sig på finansministeriets förhandlingsbestämmelser per den 10 april 2023 (om den allmänna förhöjningen)

Datum för undertecknande: 21.3.2023

 

Tjänstekollektivavtal (VES): 260651 - Protokollet grundar sig på finansministeriets förhandlings- och avtalsbestämmelser per den 13 april 2022

Datum för undertecknande: 25.4.2022
Avtalsparter: MDB, Juko ry, JHL ry och Pro ry 

 

Preciserat tjänstekollektivavtal om ämbetsverkspotten 2021 per 10.3.2021 (om ämbetsverkspotten och den allmänna förhöjningen)
Avtalsparter: MDB, Juko ry, Pro ry och JHL ry.
Datum för undertecknande: 10.3.2021
Giltighetstid: 10.3.2021 - 28.2.2022 (fortlöpande)


Preciserande tjänstekollektivavtal om tjänstemännens lönesystem per 1.10.2011
Avtalsparter: Befolkningsregistercentralen, Pardia ry och JHL ry
Datum för undertecknande: 21.10.2011
Giltighetstid: 1.10.2011-29.12.2012 (fortlöpande)
 

Övriga tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingar (VES/TES) vid statens ämbetsverk och inrättningar: Granskaförvaltningen.fi - Tjänste- och arbetskollektivavtalsdokument

Tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå: Finansministeriet - Tjänste- och arbetsvillkor.