Utmärkelsen Digitukiteko

Den första Utmärkelsen Digitukiteko delades ut under Veckan för digital kompetens fredagen den 12 maj 2023 i Helsingfors, vid Helsingfors universitets Tankehörna.

 

 

En jury som årligen byts ut och som består av experter inom digitalt stöd och digital kompetens valde vem som fick utmärkelsen.

 

Juryn för utmärkelsen Digitukiteko 2023:

 • Tiina Etelämäki, ledande sakkunnig, Centralförbundet för de gamlas väl
 • Artem Kuosti, projektchef, Moniheli ry
 • Hanna Niemi-Hugaerts, verksamhetsledare, Tieke rf
 • Leena Nyman, sakkunnig, Finlands näringsliv
 • Sami Tantarinmäki, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
 • Satu Timperi, projektchef, Kehitysvammatuki 57 ry


Kännetecken för Utmärkelsen Digitukiteko 2023

En sådan här handling var värd ett erkännande år 2023:

 

 • Utmärkelsens mottagare har genom sin verksamhet utvecklat innehållet i digitalt stöd eller digital kompetens på ett kundorienterat och insiktsfullt sätt.
 • Tack vare utmärkelsens mottagare är det lättare för människor som behöver digitalt stöd att fungera och delta i det digitala samhället.
 • Kriteriet, som årligen byts ut, är i år digitalt mod: den som får utmärkelsen har agerat digitalt modigt i sitt eget arbete. Digitalt mod möjliggörs av en verksamhetsmiljö som tillåter lärande, positiva upplevelser av den egna förmågan att lära sig och kunna, människoorienterade tjänster och apparater samt snabb och förståelig hjälp.
 • En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen.

 
Vem får utmärkelsen Digitukiteko 2023?

Vi tog emot förslag till utmärkelsen Digitukiteko under tiden 10.3–14.4.2023 och fick så många som 31 förslag från olika håll i Finland!

 

Antalet förslag och deras mångfald var en glad överraskning för juryn för utmärkelsen Digitukiteko. Förslagen återspeglar behovet av digitalt stöd, utbudet och det digitala samhället på ett intressant och aktuellt sätt. Vikten av digitalt mod vid tillhandahållande av digitalt stöd lyftes starkt fram i förslagen.

 

Som vinnare av utmärkelsen Digitukiteko offentliggjordes en distansstödtjänst som producerats av Föreningen Finlands Dövblinda rf. Dessutom belönades stiftelsen Vanhusten Turva för projektet Ikääntyvien laitelainaamo och Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:s projekt Verkko haltuun med hedersomnämnanden.

Läs mer om ämnet i vårt meddelande Utmärkelsen Årets Digitukiteko 2023 till Fjärrstöd för dövblinda personer

Alla kandidater har listats i fem olika kategorier: projekt, personer och team, läro- och stödmaterial, verksamhetsmodeller samt kommunikation och samfund.

 

Projekt

 

 • DigiHelppi-projektet, projektet för gemensam utveckling av Limingo, Tyrnävä och Utajärvi. Projektets anställda Heidi Niemelä och Nea Tuomaala.
 • Öka digital delaktighet och digitalt mod bland kunder som behöver särskilt stöd på ett roligt och positivt sätt, projektet Arki digittää, stiftelsen Honkalampi.
 • Digitala färdigheter stöder delaktighet och gemenskap, målgruppen är personer med utvecklingsstörning och deras närståendenätverk. Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:s projekt Verkko haltuun
 • Projektet Mennään verkkoon, Förbundet för rörelsestörningssjukdomar.
 • Förbättra delaktigheten och sysselsättningen genom utbildning i digital kompetens för arbetslösa arbetssökande. Helsingfors stads sysselsättningstjänster, projektet Digitalt arbetsliv.
 • Mjukt träningsgrepp i träning av digitala färdigheter, projektet Yhdessä oppien digitaidot haltuun, stiftelsen Live.
 • Digigruppen Tuetaan toisiamme. Kamratgrupp för personer med rörelsestörningar och deras närstående. 

Personer och team

 • Aki Ruuskanen, digital stödjare, Jelppiaku.
 • Ari Hevonkoski, digital stödjare, Kengännumeroa ei tarvitse vaihtaa.
 • Digidonare Mikko Ruuskanen, servicehandledare vid Oulu-opisto och Mika Suoperä, planerare vid Pudasjärvi stad.
 • Tiina Brunell, verksamhetsledare för Savonet, Tartu verkkoon.
 • Utbildare inom projektet Työelämän digitaidot kuntoon.  KVS-stiftelsen och Södra Helsingfors medborgarinstitut: Seija Purhonen, Marja Juhola och Kaisa Välivehmas; Studiecentralen Sivis: Anu Törrö, Ville Särkelä och Tiina Tanskanen-Kudjoi; Marthaförbundets tre distrikt (Södra Karelen, Tavastland och Nyland): Olga Aula, Katri Pellikka, Jaana Lehrbäck, Kati Koskela, Enni Tuuliainen och Tuija Kokkonen.
 • Yuri Kitaba, projektet DigiUp för mångkulturella digitala stödjare, Moniheli ry. 

Läro- och stödmaterial

 • Fackbokshelheten Puhelimen pomoksi, Aino-Mari Tuuri (Tammi).
 • Yles webbhelhet Digiträning. Yle Oppiminens redaktion. 

Verksamhetsmodeller

 • Asiaa ja yhdessäoloa, Tampereen seudun Näkövammaiset ry.
 • Digikaveri, Hörselförbundet.
 • Digilähettiläät, Lahtis stad.
 • Digitalt stöd för äldre, Jyväskylä universitet för äldre.
 • Karlö Digistöd, Karlö kommuns rådgivare för digitalt stöd Jere Kangas.
 • Ikääntyvien Laitelainaamo, stiftelsen Vanhusten Turva.
 • Ilmainen Verkkopuoti, Digi-paja. Lahden Diakonialaitos ja LAB-ammattikorkeakoulu).
 • Fjärrstöd för dövblinda personer, Föreningen Finlands Dövblinda rf/IKT-tjänster.
 • Mukanetti ry:s verksamhet, verksamhetsledare Eija-Riitta Kortesluoma.
 • SeniorSurfs distansstödtjänst SeniorSurf, SeniorSurf-verksamheten vid Centralförbundet för de gamlas väl.
 • Stödchatten Ärligt talat är unik i sitt slag och erbjuder kostnadsfritt och anonymt stöd av psykologer och övriga sakkunniga online för unga och unga vuxna i frågor om psykisk ohälsa m.m., Föreningen Luckans stödchatt Ärligt talat.
 • Turnén Tartu Digiin, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.
 • Vantaalla digituki ei ole mörkö, Vanda stads team för digitalt stöd. 

Kommunikation och samfund

 • Symbolen för digitalt stöd, SeniorSurf och Laurea YH.
 • Mimmit koodaa programmet stöder att juniorer utvecklas till seniorer inom IT-branschen.
 • ”Utan juniorer finns det inga seniorer!”, Mimmit koodaa, Milja Köpsi.
 • Yle Digiträning Facebook-gruppen, redaktionen för Yle Oppiminen och Katja Solla.