Hoppa till innehåll

Utmärkelsen Digitukiteko 2023 till Fjärrstöd för dövblinda personer

Utgivningsdatum 12.5.2023 10.59
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tillsammans med en expertjury belönat den fjärrstödstjänst som Föreningen Finlands Dövblinda rf ger med utmärkelsen Digitukiteko 2023. Av sammanlagt 31 förslag belönades också stiftelsen Vanhusten turva med ett hedersomnämnande för projektet Ikääntyvien laitelainaamo och Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry för projektet Verkko haltuun.

Utmärkelsen Digitukiteko 2023 till Fjärrstöd för dövblinda personer  #digitaitoviikko

Fredagen den 12 maj 2023, under Veckan för digital kompetens, belönades för första gången årets Digitukiteko (gärning i digitalt stöd) och två hedersomnämnanden delades ut. 

Expertjuryn beskrev att Fjärrstödet för dövblinda personer som valts till vinnare ger egenmakt med hjälp av teknologi. Datorn är den viktigaste informationskanalen och kommunikationsmedlet för syn- och hörselskadade och dövblinda, men det är krävande att hjälpa målgruppen. Stödgivaren ska förstå vad målgruppen behöver och modigt söka och pröva olika lösningar. Juryn konstaterade att tjänsten löser problem genom att insiktsfullt utnyttja teknologi. 

Den ena hedersomnämnandet fick stiftelsen Vanhusten Turva för projektet Ikäihmisten laitelainaamo, där seniorer kan låna surfplattor med SIM-kort gratis och bli entusiastiska över det digitala. Det andra hedersomnämnandet beviljades Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:s projekt Verkko Haltuun, som på ett mångsidigt sätt har utvecklat digital verksamhet som stöder delaktighet och sammanhållning för personer med utvecklingsstörning och deras närståendenätverk.

– Antalet förslag och deras mångfald var en glad överraskning för juryn för utmärkelsen Digitukiteko. Förslagen beskriver behovet av digitalt stöd, utbudet och det digitala samhället på ett intressant och aktuellt sätt. Huvudtemat för årets Vecka för digital kompetens, digitalt mod, lyftes starkt fram i förslagen om att ge digitalt stöd, berättar Minna Piirainen, ledande sakkunnig på digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Utmärkelsen Digitukiteko delas i år ut för första gången. I fortsättningen delas den ut årligen. Utmärkelsen ges till aktörer som har utvecklat digitalt stöd och digital kompetens på ett insiktsfullt och kundorienterat sätt. En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen Digitukiteko. I expertjuryn som valde vinnaren fanns representanter från Centralförbundet för de gamlas väl, Moniheli ry, Tieke ry, Finlands Näringsliv, Jord- och skogsbruksministeriet och Kehitysvammastuki 57 ry. 

Närmare urvalskriterier och alla föreslagna mottagare av Digitukiteko finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats på adressen: https://dvv.fi/sv/utmarkelsen-digitukiteko

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas, Ledande sakkunnig Minna Piirainen,
tfn +358 295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi