Utmärkelsen Digitukiteko

Utmärkelsen ”Digitukiteko - en gärning i digistöd” är ett erkännande för insiktsfull och kundorienterad utveckling av digitalt stöd och digital kompetens. En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen Digitukiteko, som delas ut årligen. Utmärkelsen delas ut för första gången 2023.

Utmärkelsen Digitukiteko delas ut under Veckan för digital kompetens, på fredagen den 12 maj 2023 i Helsingfors.

Det är möjligt att delta i evenemanget antingen på distans eller på plats. Utmärkelsen Digitukiteko är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas riksomfattande utveckling av digitalt stöd. En jury som årligen byts ut och som består av experter inom digitalt stöd och digital kompetens väljer vem som får utmärkelsen. 
 

Kännetecken för en god gärning i digistöd

För att vara värd utmärkelsen Digitukiteko år 2023:

  • Utmärkelsens mottagare har genom sin verksamhet utvecklat innehållet i digitalt stöd eller digital kompetens på ett kundorienterat och insiktsfullt sätt. 
  • Tack vare utmärkelsens mottagare är det lättare för människor som behöver digitalt stöd att fungera och delta i det digitala samhället. 
  • Kriteriet, som årligen byts ut, är i år digitalt mod: den som får utmärkelsen har agerat digitalt modigt i sitt eget arbete. Digitalt mod möjliggörs av en verksamhetsmiljö som tillåter lärande, positiva upplevelser av den egna förmågan att lära sig och kunna, människoorienterade tjänster och apparater samt snabb och förståelig hjälp.
  • En enskild person, en arbetsgrupp, en organisation eller ett projekt kan få utmärkelsen.
     

Vem får utmärkelsen Digitukiteko 2023? 

Ni förslåg på mottagare av utmärkelsen Digitukiteko 10.3 - 14.4.2023. Vinnaren av Digitukiteko utmärkelsen ska delas ut under Veckan för digital kompetens, på fredagen den 12 maj 2023 på Helsingfors universitets Tankehörna.