Magistratregistrens söktjänster

Magistratregistrens söktjänster är avsedda för en situation då er organisation regelbundet behöver information om följande personregister: Registret över förmynderskapsärenden, Registret över gåvoärenden, Registret över äktenskapsförordsärenden, Vigselrättsregistret, Registret över ärenden som gäller samboförhållanden samt de officiella tidningarnas årsregister 1930–1978.

Registrens söktjänster görs i ett XML-förfrågningsgränssnitt som integreras i er organisations informationssystem (öppet webservice-gränssnitt). Via förfrågningsgränssnittet kan ni göra sökningar i överenskomna register från er egen organisations datasystem.

För att börja använda förfrågningsgränssnittet krävs det ett samarbetsprojekt med experter på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kunden står för kostnaderna för att börja använda tjänsten.

Användning av förfrågningstjänsterna kräver datatillstånd, som man ansöker om på myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas enhet i Tavastland. 

Myndigheter

De myndighetsorganisationer som för närvarande använder tjänsten är FPA, SKATT och Keva.

Företag och sammanslutningar

Användare av tjänsten är för närvarande Alma Talent (Kauppalehti) och Asiakastieto, som har beviljats rätten att vidareförmedla registeruppgifterna.

Som ett alternativ till en egen förfrågningsgränssnittsförbindelse kan ni höra er för om informationstjänster från dessa företag. Företagen förmedlar information om registret över äktenskapsförordsärenden och registret över gåvoärenden. De marknadsför också tjänsten, förmedlar ansökningar om uppgiftstillstånd till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ger användarkoder till kunderna och fakturerar kunderna.

Gör så här

Användning av förfrågningstjänsterna kräver datatillstånd, som man ansöker om på myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas enhet i Tavastland. Tillståndet handläggs och registreras i samband med projektet rörande införandet av tjänsten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PB 64
13101 TAVASTEHUS

Företag, sammanslutningar och myndigheter kan även hämta information i registret över äktenskapsförordsärenden och registret över gåvoärenden via våra samarbetspartner. Kontakta följande aktörer
•    Alma Talent Tietopalvelut
•    Suomen Asiakastieto Oy

Man kan även få information från registret i form av utdrag.

Pris

Användningen av tjänsten är avgiftsbelagd och bygger på avgiftsförordningen.

Samarbetspartnerna ger information om sina egna priser.

 

Finlands invånarantal 5 626 442