Fullmakter

Med hjälp av tjänsten Fullmakter kan organisationen erbjuda medborgare och företag möjligheten att ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att sköta ärenden elektroniskt. Tjänsten Fullmakter är avsedd för organisationer inom den offentliga förvaltningen, dvs. statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter. Även organisationer inom den privata sektorn får använda tjänsten om de har rätt att behandla kundens identifierande beteckning, dvs. personbeteckning eller FO-nummer.

Med hjälp av tjänsten Fullmakter är det möjligt att på ett tillförlitligt sätt kontrollera om en person eller ett företag har befogenhet, fullmakt och rätt att uträtta ärenden elektroniskt på en annan persons eller ett företags vägnar. Med hjälp av tjänsten kan fullmakten för den som uträttar ärenden för någon annan granskas direkt i de befintliga basregistren eller i fullmaktsregistret, och resultatet av granskningen meddelas e-tjänsten i realtid.

Tjänsten kopplas till organisationens e-tjänstlösning. De organisationer eller privatkunder som är tjänstens slutanvändare kan via tjänsten ge en eller flera personer fullmakt att uträtta ärenden i avsnittet Fullmakter i Suomi.fi-webbtjänsten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för tjänsten Fullmakter. Myndigheten vidarebefordrar automatiskt information till organisationerna som använder tjänsten om en person har en fullmakt eller rätt att uträtta ärenden åt någon annan.

Tjänsten Fullmakter erbjuder många fördelar både för kundorganisationerna och slutanvändaren:

  • automatisk, tillförlitlig granskning av fullmakter i realtid
  • besparingar i e-tjänst- och serviceprocesser genom digitalisering
  • går att integrera till en del av organisationernas egna system
  • behändig förvaltning av fullmakter
  • minskad risk för missbruk
  • bättre serviceupplevelse – smidig självbetjäning för slutanvändaren oberoende av tid och rum.

 

Gör så här

Drifttagningen av tjänsten Fullmakter sker i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Börja drifttagningen genom att fylla i anslutningsanmälan och beskrivningen av användningsfall samt inleda planeringen av drifttagningen med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bekanta dig med tjänsten Fullmakter och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget för den offentliga förvaltningen och den privata sektorn att ansluta sig till och använda tjänsten Fullmakter. Kundorganisationen ansvarar dock själv för de eventuella kostnader som drifttagningen av tjänsten medför. Kostnader kan uppstå till exempel vid den tekniska integrationen, ändringar i gränssnittet, arbetet med att göra upp anvisningar för e-tjänsten och administrationen av drifttagningsprojektet.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas rätt att använda tjänsten Fullmakter finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

 

Finlands invånarantal 5 635 667