Bokningstjänst

Bokningstjänsten är en centraliserad webbaserad tjänst som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i realtid (24/7/365, https://dvv.ajapa.fi/th/). Certifikatkunder som ansöker om aktivkort för social- och hälsovården kan boka servicehändelser i bokningskalendern för de registreringsställen som omfattas av tjänsten (besökstider för beställning av certifikatkort och koder, personidentifiering, hämtning av certifikatkort eller spärrning av ett certifikatkorts certifikat) samt även avboka servicehändelser som reserverats.

Finlands invånarantal 5 626 476