Makens släktnamn

När ni gifter er förblir era efternamn oförändrade om ni inte meddelar att ni vill ändra dem.

Ni kan ta någotdera efternamnet som gemensamt efternamn eller bilda en gemensam efternamnskombination av era efternamn.

En efternamnskombination kan ha högst två efternamn. De kan kombineras med ett bindestreck eller skrivas separat.

Ni kan bilda ert gemensamma efternamn av

  • någotdera efternamnet
  • någonderas efternamnskombination eller ett av efternamnen i någonderas efternamnskombination
  • någonderas flick- eller pojknamn, dvs. det namn som ni senast hade som ogifta.

Ni kan också bilda en gemensam ny efternamnskombination vars två efternamn kommer från era efternamn, era flick- och pojknamn eller era efternamnskombinationer.

Du kan dock inte ta ett efternamn från din tidigare make/maka som gemensamt efternamn eller som en del av en efternamnskombination med den nya maken/makan.

Makarnas efternamn eller efternamnskombinationer kan vara olika. Till exempel kan den ena av er behålla sitt eget efternamn och endast den andra bilda en efternamnskombination av era efternamn.

Mer information och exempel på makars efternamn när de gifter sig

Gör så här

Bekanta er med lagliga efternamnsalternativ innan ni begär om hindersprövningen.

Meddela ert val av efternamn när ni begär om hindersprövningen.

Begäran om hindersprövning

Vanliga frågor

Kontakta oss

Ärenden:

  • namnändring
  • ändra förnamn
  • ändra efternamn
  • ansökan on namnändring

Email

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefonnummer 0295 539 004

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Adresser och öppettider av våra serviceställen