Efternamn vid ingående av äktenskap 

Ni måste meddela ert val av efternamn i samband med hindersprövningen. Man behöver alltså inte separat ansöka om namnändring i samband med ingående av äktenskap. En namnändring som gjorts på basis av äktenskap är avgiftsfri. 

Alla efternamnsalternativ är dock inte möjliga, utan i samband med ingående av äktenskap är de begränsade. Med ansökan om namnändring är valet av efternamn däremot bredare. Om ni till exempel vill ha ett nybildat efternamn eller om endast en av er vill återgå till ett efternamn som hen haft före det första äktenskapet måste ni göra en avgiftsbelagd ansökan före eller efter vigseln.  

Du behöver din makes samtycke om du i samband med att äktenskapet ingås vill ta i bruk hens efternamn eller ett av efternamnen i hens efternamnskombination. 

Den som prövar hinder mot äktenskap konstaterar i intyget över hindersprövning att efternamnet är lagenligt. Om ni ändrar er i fråga om efternamnet under hindersprövningen måste ni båda meddela oss om detta per e-post på adressen [email protected] Om ni ändrar er i fråga om efternamnet och beslutet om hindersprövning redan har getts, måste ni ansöka om ny hindersprövning med nya förslag till efternamn. 

I samband med vigseln ändras efternamnen i enlighet med intyget över hindersprövningen.

Oberoende av det namnval som anmälts vid hindersprövningen får båda makarna dock vid vigseln behålla sitt eget efternamn genom att meddela vigselförrättaren om detta. 

Här är alternativen i korthet:

Mer information och exempel på makars efternamn när de gifter sig.

Gör så här

Bekanta er med lagliga efternamnsalternativ innan ni begär om hindersprövningen.

Meddela ert val av efternamn när ni begär om hindersprövningen.

Begäran om hindersprövning

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors