Hemkommun 

Vad avses med hemkommun? 

Finland är indelat i flera förvaltningsområden, dvs. kommuner. Kommunerna erbjuder sina invånare olika tjänster, såsom den offentliga hälso- och sjukvården och barndagvården. Om du har en hemkommun har du i allmänhet rätt att använda de tjänster som din hemkommun erbjuder. Ibland behövs en hemkommun också för att du ska kunna använda tjänster som tillhandahålls av statliga myndigheter eller få ekonomiska förmåner eller stöd. Hemkommun behövs också till exempel för att få ett finländskt identitetskort och för körkort.  

Vem kan få hemkommun? 

Om du bor i Finland kan du under vissa förutsättningar få en hemkommun i Finland. Hemkommunen och tillhörande stadigvarande bostadsadress registreras också i befolkningsdatasystemet. Hemkommunen registreras alltid av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

De allmänna förutsättningarna för att få en hemkommun är att personen anländer till Finland och bor i Finland. Du kan bevisa att du anlänt till landet genom att personligen besöka vilket av våra serviceställen som helst. Dessutom ska du ha för avsikt att bo i Finland i minst ett år. 

Du kan få en hemkommun om du är lagligt i Finland, tänker bo i Finland i över ett år och någon av förutsättningarna nedan uppfylls:

1. Du är nordisk medborgare.

2. Du är medborgare i ett EU-land, Schweiz eller Liechtenstein och:

 • du ska ha ett positivt beslut om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt från Migrationsverket eller;
 • du har en familjemedlem* som har hemkommun i Finland

3. Du är medborgare i ett annat land

 • du har en familjemedlem* som har hemkommun i Finland eller
 • du har ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar från Migrationsverket eller;
 • du har kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd eller
 • du har ett tillfälligt (B) uppehållstillstånd som gäller i minst ett år och dessutom något av följande:
  • ett arbetsavtal eller studieintyg enligt vilket arbetet eller studierna** i Finland varar minst två år eller

  • du redan har bott i Finland i minst ett år eller

  • du har tidigare haft hemkommun i Finland,

  • du är av finländsk härkomst

* Familjemedlem: Make/maka, vårdnadshavare eller barn under vårdnad. Även en sambo kan betraktas som familjemedlem om ni har bott tillsammans minst 2 år före flytten eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till

**Studierna ska vara yrkes- eller högskolestudier som leder till examen. Instruktioner för studenter.

Hur ska jag göra för att få en hemkommun? 

Registreringen av hemkommun förutsätter i allmänhet ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det enda undantaget är om du redan har en personbeteckning och Migrationsverket under de senaste 12 månaderna har beviljat dig uppehållsrätt för EU-medborgare eller uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem. Då kan du få en hemkommun genom att göra en flyttanmälan på postkontoret eller på internet. Du kan använda flyttningsanmälan även om din adress inte ändras i samband med registreringen av din hemkommun. Skriv då under "tidigare adress utomlands" den stat från vilken du flyttade till Finland. Skriv in din nuvarande adress i punkten "ny adress i Finland". Som flyttningsdag kan du anteckna den dag från vilken du vill ha din hemkommun och stadigvarande adress. Flyttningsdagen kan dock inte vara mer än en månad från den dag då anmälan lämnades in. Om det har förflutit mer än en månad sedan flyttningsdagen, registreras som datum den dag då flyttningsanmälan har anlänt till vårt ämbetsverk.

Observera att uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlemmar inte är samma sak som uppehållstillståndskortet. Läs mer om uppehållskortet för familjemedlemmar på Migrationsverkets webbplats

Gör så här 

1. Läs under punkten ”hur ska jag göra för att få en hemkommun” om du kan få en hemkommun genom att göra en flyttningsanmälan eller om du behöver besöka vårt serviceställe personligen. 

 • Om din hemkommun kan sparas på basis av flyttningsanmälan ska du göra anmälan antingen på internet, på postkontoret eller på ombudsposten.  
 • Om du förutsätts besöka verksamhetsstället personligen, boka tid till tjänsten internationella registreringar: www.dvv.fi/tidsbokning

2. Ta med dig följande handlingar till tidsbokningen: 

 • Ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort med bild för EU-medborgare 
 • Handling som visar din rätt till hemkommun: 
  • uppehållstillståndskort eller registreringsintyg för unionsmedborgares uppehållsrätt 

  • utredning om arbete eller studier som utförs i Finland i över 2 års tid (arbetsavtal eller studieintyg), om du får en hemkommun på grund av tillfälligt B-uppehållstillstånd 

  • originalintyg, legaliserade och översatta intyg över familjeförhållanden, om du får hemkommun på grund av familjeförhållande. Kom ihåg att ta reda på om intygen ska legaliseras eller översättas.   

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen