Hoppa till innehåll

Hemkommun 

Vad avses med hemkommun? 

Finland är indelat i flera förvaltningsområden, dvs. kommuner. Kommunerna erbjuder sina invånare olika tjänster, såsom den offentliga hälso- och sjukvården och barndagvården.

Hemkommunen är vanligtvis den kommun där du bor. 

När du har en hemkommun 

  • har du i allmänhet rätt att använda de tjänster som din hemkommun erbjuder
  • kan du få ett finländskt identitetskort och körkort 
  • kan du använda tjänster som erbjuds av myndigheter och få ekonomiska förmåner eller bidrag.

Du kan få en hemkommun även om du bor i tillfällig inkvartering. Om du till exempel bor på en förläggning eller ett hotell registreras förutom en hemkommun även en postadress för dig dit din post ska skickas.

Vem kan få hemkommun? 

Om du bor i Finland kan du under vissa förutsättningar få en hemkommun i Finland. Hemkommunen och tillhörande stadigvarande bostadsadress registreras också i befolkningsdatasystemet. Hemkommunen registreras alltid av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Se de detaljerade förutsättningarna för att få en hemkommun: