Kassasystemet Ceepos

Kassasystemet Ceepos används för kontant- och kortbetalning vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen för besökskunder. Kundservicen finns på 32 orter och de har sammanlagt cirka 75 kassapunkter. Det huvudsakliga användningsändamålet för kassasystemet är att ta emot betalningar (kontanter, betalkort, mobilbetalning) för Notarie- och juridiska bekräftelsetjänster, Befolkningsdatatjänster, olika utdrag och intyg (BDS-utdrag, släktutredningar) samt bokföring och statistikföring i anslutning till dessa.