Testning av certifikat

Certifikatens testtjänst är tillfälligt ur funktion på grund av servicearbete. En förnyad tjänst öppnas i början av år 2020.

Anvisningar för testtjänsten

  1. Placera kortet i kortläsaren och vänta tills kortläsarprogrammet har läst certifikaten på kortet.
  2. Servern frågar om bekräftelse på certifikatet som används vid inloggningen, välj autentiserings- och krypteringscertifikat och välj OK.
  3. Ge PIN1 (baskoden) och välj OK.
  4. Du har nu loggat in på testtjänsten.

Även om det är frågan om en testtjänst ska rätt PIN-koder anges. Om du prövar på elektronisk signatur i testtjänsten frågar den efter PIN2-kod, dvs. underskriftskoden. Om du ger fel kod fem gånger i följd låser sig koden. PIN-koderna på ett kort som låst sig kan öppnas med PUK-upplåsningskoden eller aktiveringskoden.

Vi rekommenderar att du prövar en annan webbläsare om testtjänsten inte fungerar med den webbläsare du valt.

Datakommunikationsförbindelsens status

Statusen hos certifikatens datakommunikationsförbindelser kan testas genom att skriva in ”http://ocsp.fineid.fi/x/status” i webbläsarens adressrad. I stället för x anger du kortnamnet för den subCA som testas. T.ex. vrksp4 = servicecertifikat 2018: http://ocsp.fineid.fi/vrksp4/status

Finlands invånarantal 5 544 514